Popis: Lítačka MHD
Místo nálezu: Komunitní zahrada Suchdol
Datum nálezu: 25. 10. 2021