Vrba zapomenutá byla vyhlášena 28. října 2014 Ing. Pavlem Kyzlikem z České lesnické splečnosti významným stromem městské části Praha-Suchdol, slavnost doprovodili trubači lesní rohy z Lesnické fakulty ČZU.

Vrba zapomenutá
Salix alba, Vrba bílá

Lokalizace:
Praha-Suchdol, (při hranici hl.m. s obcí Únětice)
v přírodní rezervaci „Údolí Únětického potoka“
u soutoku Únětického a Horoměřického potoka v Tichém údolí
pozemek parc.č. 2233, k.ú. Suchdol
souřadnice: S 50°8’51.148″, V 14°21’56.053″

Obvod kmene: 787 cm
Odhadnutá výška koruny: 13 m
Šířka koruny: 24 až 29 m
Odhadované stáří: 120 let

Zdravotní stav:
Relativně dobrý, odpovídající jednak věku, taxonu, místu a jeho okolí. Pro udržení dobrého zdravotního stavu bude třeba odstraňovat pravidelně plevelné – náletové keře a stromy, vyrůstající pod korunou vrby, aby nezasahovaly do koruny a nedocházelo k prosychání dalších větví. V podrostu vrby bílé byly odstraněny plevelné náletové dřeviny, především několik exemplářů Sambucus nigra – bezu černého, jehož semena na místo zanesli zřejmě ptáci, dále pak jeden Fraxinus exelsior – jasan ztepilý, který vrůstal do koruny vrby a ničil tak její větve. Dále bylo odstraněno několik suchých a nahnilých větví. Tyto práce provedl tým pracovníku podniku Lesy Praha. V budoucnu hrozí zejména zaplevelení okolí vrby náletem – semenáči, zejména jasanu ztepilého a bezu černého. Z bezpečnostních důvodů bude třeba i odstraňovat proschlé větve, které by při pádu zejména při větru ohrožovaly kolemjdoucí a kontrolovat pravidelně celkový zdravotní stav.

Poznámky: na vrbu upozornil v roce 2014 Ing. Pavel Kyzlík, autor knihy Památné stromy v Praze, z České lesnické společnosti.