Tísňová volání Telefonní čísla
Policie České republiky 158
Rychlá zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor České republiky 150
Integrovaný záchranný systém České republiky 112
Městská police / Obecní policie 156
SMS tísňová linka pro neslyšící 603111158
Pomoc obětem trestných činů Telefonní čísla
Linka Bílého kruhu bezpečí, o.s. 257 317 110
116 006
Pomoc obětem domácího násilí Telefonní čísla E-mail
Intervenční centrum Praha 734 510 292
281 911 883
icpraha@csspraha.cz
DONA linka 251511313
Pomoc obětem obchodování s lidmi Telefonní číslo E-mail
SOS linka La Strada ČR, o. p. s. 222717171 pomoc@strada.cz
Magdala 737234078
Pomoc obětem násilí z nenávisti Telefonní číslo E-mail
In IUSTITIA, o.p.s. 773177636 poradna@in-ius.cz
Pomoc dětem v krizi Telefonní číslo E-mail
Linka důvěry Dětského krizového centra 241484149 problem@ditekrize.cz
Linka bezpečí 116111 pomoc@linkabezpeci.cz
Linka právní pomoci Nadace Naše dítě 777 800 002
(ST 10 – 18 hodin)
lpp@nasedite.cz
Rodičovská linka 606021021 pomoc@rodicovskalinka.cz
Pomoc seniorům v krizi Telefonní číslo
Zlatá linka seniorů 800 200 007
(PO – PÁ 8 – 20 hodin)

Jak volat na tísňové linky

  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených).
  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu).
  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte.

Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky. Vždy je nutné mluvit stručné, snažit se popsat situaci či podezřelé osoby, oblečení chování apod. Správně navést policisty k místu výskytu podezřelých osob či jednání.

Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy, pomoci vstupu do obytného domu apod. Hovor může být například ze skrytého čísla, nelekejte se.

Příklady:

  • nebojte se na tísňovou linku oznamovat i možné poznatky k podezřelým osobám
  • buďte všímavý ve svém okolí, věnujte pozornost cizím osobám
  • jedním ze způsobů, kdy se Vám může dostat zloděj do domu, je když využije otevření dveří do domu a vydává se za souseda, plynaře apod.

Voláte, ale nevíte, kde jste?

V případě nebezpečné události, kdy voláte na tísňovou linku, a nevíte kde se nacházíte?

Je to jednoduché, v Praze je na sloupech veřejného osvětlení číslo, které nahlásíte operátorovi.

V případě nehody například na železnici přejezdu nebo uvíznutí jsou tato čísla uvedena na semaforu nebo železničním kříži. Na dálnicích slouží k upřesnění místa tzv. kilometrovníky, nebo například SOS hlásky.

V současné době můžete, do svých chytrých mobilů instalovat aplikaci Záchranka, která může zachránit život Vám nebo i Vašim blízkým.

Díky aplikaci máte propojení s operátorem, víte, kde se nachází nejbližší defibrilátor, zubní pohotovost apod.

Aplikace je ke stažení zdarma. https://www.zachrankaapp.cz/

Aplikaci lze plnohodnotně využít také při cestách do zahraničí. Ať už se chystáte do Rakouska, Maďarska nebo na slovenské hory, aplikace Záchranka bude při Vašich cestách vždy připravena kontaktovat místní záchranné složky včetně odesílání informací o poloze a zdravotním stavu. Vše bez nutnosti stahovat a instalovat další aplikaci.


Prostřednictvím bezplatné aplikace MojeObec můžete komunikovat s městskou částí, budete dostávat zprávy o dění ve vaší obci nebo naopak můžete zasílat hlášení o problémech či závadách.

Další informace jsou na stránce: praha-suchdol.cz/mobisys-informace/