Ve dnech 7. a 8. května 2019 se konalo úvodní setkání všech partnerů projektu SMACKER v Boloni. Setkání organizoval vedoucí partner SRM Boloňa.

Za MČ se zúčastnila radní Ing. Gabriela Lněničková a manažerka projektu Ing. Ivana Poláková. Každý partner měl úvodní prezentaci o svém území a oblasti, které budou v projektu SMACKER řešeny. Další setkání partnerů proběhne v říjnu 2019 v Budapešti. MČ Praha-Suchdol bude pořádat setkání v květnu 2020.

Cíl projektu SMACKER:

Návrh a zpracování dopravních řešení periferních území s ohledem na životní prostředí, integraci dopravy v těchto územích do dopravních tepen a zlepšení dopravních služeb s ohledem na rezidenty, cestující a osoby projíždějící územím do práce a zpět. Dopravní řešení musí být navržena v souladu s místním SUMP – Sustainable Urban Mobility Plans – Městskými plány mobility.

MČ Praha-Suchdol využije účast v projektu a dostupné finance pro zpracování Studie proveditelnosti, dlouhodobého komplexního řešení dopravy na Suchdole, návaznosti dopravu z okolních obcí a do centra, na projekt TT Podbaba-Suchdol a terminál Výhledy, P+R, …

Zaměření bude na osobní dopravu a veřejnou dopravu cestujících z okolních obcí a metropolitního území do města ve spolupráci se sousedními obcemi (Lysolaje, Únětice, Horoměřice, Statenice, Roztoky, Velké Přílepy). Řešení bude mít dopad i na další městské části a okolní obce, cílem je omezení průjezdu osobních vozidel územím Suchdola, tím snížen emisí CO2, snížení hluku, zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty. Spolupráce s ROPID, DP, IPR-Praha, ČVUT, ČZU, …..