Setkání zainteresovaných činitelů na téma udržitelné mobility v severozápadním segmentu pražské aglomerace.

Kdy: úterý, 24. září 2019 od 10 hodin

Kde: Hotel Galaxie, Suchdolské náměstí 9, Praha-Suchdol

Spojení: BUS 147, 107, 160 od stanice metra Dejvická, BUS 359 z Roztok, Únětic a od Lidlu v Horoměřicích, parkování je na Suchdolském nám. částečně omezeno.

Program setkání:

 • Zahájení a uvítání, Petr Hejl, starosta městské části
 • Představení projektu SMACKER, Gabriela Lněničková, radní městské části – prezentace (pdf)
 • Sídelní nebo městská mobilita? Co se ČR může naučit v Praze-Suchdole a od projektu SMACKER, Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu – prezentace (pdf)
 • Aktuální stav veřejné dopravy na hranici v severozápadní části města, Ivo Novotný, vedoucí oddělení koncepce městské dopravy ROPID – prezentace (pdf)
 • Příprava tramvajové trati Podbaba-Suchdol – prezentace (pdf)
 • Příprava terminálu tramvajové trati a parkoviště P+R, Petr Hejl, starosta městské části – prezentace (pdf)
 • Diskuse
 • Závěr a pohoštění

Městská část Praha-Suchdol je partnerem evropského projektu SMACKER, jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z příměstských oblastí.


Zpráva ze setkání:

Dne 24. září se konalo v Praze – Suchdole úvodní setkání zainteresovaných činitelů v projektu SMACKER, tzv. Local Mobility Forum, jehož hlavním tématem byla „udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace“. Akce se zúčastnilo 33 hostů z řad starostů a zástupců místních samospráv, magistrátu, Středočeského kraje, ROPIDu, IDSK, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, IPRu a dalších zainteresovaných institucí.

Po úvodních přednáškách následovala diskuse, kde zazněla řada zajímavých informací a podnětů:

 • Nutnost posílení spolupráce mezi Prahou a Středočeským krajem
 • Řešit kořenové příčiny dopravních problémů – je žádoucí polycentrický rozvoj metropolitní oblasti
 • Výstavba TT Podbaba-Suchdol je částečně vázána (zejména po technické stránce) na plánovanou TT Podbaba-Bohnice
 • Počítat výhledově s prodloužením TT ze Suchdola do Horoměřic (k Lidlu) a vznikem multimodálního přestupního terminálu s vysokým komfortem pro cestující (mj. z hlediska nabídky služeb)
 • Dočasné řešení P+R na Výhledech než bude zrealizována tramvajová trať
 • Obce vítají posílení a zkvalitnění veřejné hromadné dopravy v SZ segmentu pražské aglomerace
 • Strategické dokumenty, především Plán udržitelné mobility obsahuje stavby a opatření, které budou mít významný dopad na dopravní situaci v SZ části pražské aglomerace
 • Vymezení funkčních městských oblastí na základě existence statutárních měst je důležité z hlediska integrovaných územních investic (využití EU fondů) a může přispět k posílení polycentricity
 • Řešení dopravy má přesah do dalších oblastí – financování, územní plánování, spolupráce mezi kraji a institucemi, atd.

Komunikace a spolupráce mezi městskou částí a zainteresovanými subjekty bude v příštích měsících pokračovat. V 1. čtvrtletí roku 2020 plánujeme další setkání Local Mobility Forum, jehož účelem bude vyhodnocení aktuálního stavu příprav opatření a spolupráce a diskuse o dalších krocích.

 

Další informace: