Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Rekonstrukce komunikací

/Rekonstrukce komunikací

Rekonstrukce povrchů ulic na Výhledech

2019-03-28T12:03:10+00:0010. 4. 2019|Rekonstrukce komunikací|

HLMP připravuje dokumentaci pro rekonstrukci povrchů ulic v oblasti Výhled. Rekonstrucke povrchů se bude provádět v příštích letech až proběhnou plánované rekonstrukce stok splaškové kanalizace a obnova vodovodních řadů.

Rekonstrukce komunikací – Budovec a Horní Sedlec

2019-02-19T18:36:25+00:005. 10. 2012|Rekonstrukce komunikací|

říjen 2012 - Investor stavby, kterým je Odbor městského investora MHMP, zadal u společnosti Pragoprojekt, a.s. zpracování dokumentace pro stavební povolení na akci „TV Suchdol, etapa 0005 - komunikace Suchdol“ - tj. pro oblast Budovce a Horního Sedlce.

červen 2013 - Příprava dokumentace pro stavební povolení na akci „TV Suchdol, etapa 0005 - komunikace Suchdol“ byla přerušena z důvodu nevyřešených otázek likvidace dešťových a povrchových vod z těchto komunikací.