Investor: městská část Praha-Suchdol
Investiční náklady: 14.859.791,- Kč včetně DPH
Dodavatel: společnost WALCO CZ s.r.o., Ing. Jiří Weis, jednatel, tel.: 602 286 266, e-mail: jiri.weis@walko.cz
Technický dozor investora: pan David Bouček, tel.: 723 393 972, e-mail: boucek.d@seznam.cz
Termín výstavby: září 2018 až květen 2019, v závislosti na dokončování obnovy vodovodů, která nyní v těchto ulicích probíhá

Koordinační situace I – ulice Lysolajská v úseku Gagarinova-Kamýcká (pdf)

Koordinační situace II – ulice Lysolajská v úseku Budyňská – Gagarinova (pdf)

Koordinační situace III – ulice Májová v úseku Osvobození – Budyňská (pdf)

Koordinační situace IV – ulice Výjezdní (pdf)

Charakteristické řezy (pdf)

Vzorové příčné řezy (pdf)