HLMP připravuje dokumentaci pro rekonstrukci povrchů ulic v oblasti Výhled. Rekonstrucke povrchů se bude provádět v příštích letech až proběhnou plánované rekonstrukce stok splaškové kanalizace a obnova vodovodních řadů.

Rekonstrukce se bude provádět v ulicích: Hašlerova, K Horoměřicům, K Chumberku, K Stavebninám, K Transformátoru, Kamýcká (chodník), Kosova (část), Lanýžová, Majerové, Návazná, Olšová, Přeletová, Rohová, Špačkova (část), Výhledské náměstí, Vysokoškolská, Závadova.

V současné době je připravována dokumentace pro provádění stavby, která vychází z dokumentace pro stavební povolení, které bylo vydáno v roce 2001.

Koordinační situace I – oblast sever (pdf)

Koordinační situace II – oblast jih (pdf)