TV Suchdol, rekonstrukce komunikací Výhledy

I. část
Vysokoškolská, Výhledské náměstí (část), Hašlerova, Majerové, Přeletová,
Ke stavebninám, Kosova (část)
Investor: HLMP, MHMP INV
Dodavatel: Cetus Plus a.s.
Stavby vedoucí Robert Janoušek, e-mail: robert.janousek@cetusplus.cz
Technický dozor investora: Milan Zelený, e-mail: MilanZeleny@seznam.cz
Termín zahájení: 03/2024
Termín dokončení: 11/ 2025

Stavba je rozdělena do několka fází a je koordinována s obovou vodovodních řadů v ulici Špačkova a na Výhledském náměstí.

Stavba bude mít vliv na dopravní obslužnost, z důvodu úzkých ulic bude pravděpodobně vjezd pro rezidenty omezen v plném rozsahu.

MHD (linky 160 a 409) bude v případě potřeby probíhat po objízdných trasách.

V místě stavby bude zvýšená prašnost a hluk.

Situace stavby


HLMP připravilo dokumentaci pro rekonstrukci povrchů ulic v oblasti Výhled. Rekonstrucke povrchů se bude provádět v příštích letech až proběhnou plánované rekonstrukce stok splaškové kanalizace a obnova vodovodních řadů.

Rekonstrukce se bude provádět v ulicích: Hašlerova, K Horoměřicům, K Chumberku, K Stavebninám, K Transformátoru, Kamýcká (chodník), Kosova (část), Lanýžová, Majerové, Návazná, Olšová, Přeletová, Rohová, Špačkova (část), Výhledské náměstí, Vysokoškolská, Závadova.

V současné době je připravována dokumentace pro provádění stavby, která vychází z dokumentace pro stavební povolení, které bylo vydáno v roce 2001.

Koordinační situace I – oblast sever (pdf)

Koordinační situace II – oblast jih (pdf)