Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

Nový hřbitov byl vybudován v letech 2021 až 2022 a je v něm prostor pro klasické i moderní způsoby pohřbívání.

Areál Zahrad se hřbitovem tvoří kromě hřbitova ještě kaple sv. VáclavaSuchdolský sad.

 • Kaple sv. Václava prošla v letech 2020 až 2022 velkou rekonstrukcí, při které byl renovován krov, položena nová střecha a opravena vnější omítka. Překvapením byl objev cenných barokních fresek v interiéru kaple. Kaple nyní jako obřadní síň ke svatebním, bohoslužebným a smutečním obřadům a dále jako prostor k pořádání koncertů, výstav a podobných kulturních akcí.
 • Suchdolský sad, ve kterém je 28 vysazených stromů dedikováno čestným občanům městské části jako výzva k následování jejich příkladu, práce, kumštu a k připomínání jejich činů a hrdinství
 • nájem hrobových míst, pohřby, …

Městská část vybrala v březnu 2021 na základě výsledků veřejné zakázky na dodavatele stavby “Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ společnost EKIS, spol. s r.o., IČ: 186 26 084.

Na základě výsledků architektonické soutěže připravili MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka projekt areálu nového hřbitova:

 • kde je umožněn jak klasický způsob pohřbívání a uložení uren v kolumbáriu, tak i moderní způsoby jako je rozptyl, vsypová loučka či vsyp ke kořenům v Háji vzpomínek
 • pro klasické pohřbívání či urnové hroby je v 1. etapě vymezena plocha 1100 m2, kde bude umístěno 41 klasických hrobů, 158 urnových hrobů, 9 dvojhrobů
 • ve vsypové loučce je připraveno 437 míst pro vsyp
 • v kolumbáriu u vstupního objektu je prostor pro 99 kójí se 4 urnami
 • v rámci výstavby bylo vysazeno přes 50 nových stromů a proběhly sadové, zahradnické a krajinářské úpravy území v ploše cca 3 000 m2

Stavba byla dokončena v prosinci  2022.

Projekt: OBJEKTOR ARCHITEKTI (MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka)
Spolupráce: Ing. arch. Martin Rosa
Krajinářské řešení: Atelier KONTINUAL
Vizuální identita: Jan Stuchlík


Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava jsou Finalistou České ceny za architekturu 2023.

Do soutěžní přehlídky nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních 5 let, kterou pořádá Česká komora architektů, bylo přihlášeno 241 realizací.

Na základě rozhodnutí mezinárodní poroty získal projekt Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava ocenění Finalista České ceny za architekturu 2023.

Další informace k ocenění:OBJEKTOR ARCHITEKTI – Zahrady se hřbitovem

Fotogalerie ze stavby


Příprava stavby nového hřbitova

Výstavba hřbitova byla dlouhodobým cílem městské části. V roce 2008 proběhla změna územního plánu, která vymezila plochu pro nový hřbitov na pozemku před kaplí sv. Václava.

Na jaře 2017 vyhlásila městská část architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh „ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE„. Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Lhůta pro podání návrhů končila 26. září 2017 a městská část obdržela 11 návrhů.
Městská část obdržela 11 návrhů a porota 4. října 2017 udělila dvě ceny a dva návrhy získaly odměny
(viz Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh):

 • 1. cenu získal návrh č. 7, autoři: MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa
 • 2. cenu získal návrh č. 3, autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. et Mgr. Eva Jeníková, Ing. Magdalena Smetanová, Ing. Zuzana Bečvářová
 • odměnu získal návrh č. 8, autoři: Ing.arch. Adam Vilímek, Ing.arch. Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová, Ing.arch. Václav Matějka
 • odměnu získal návrh č. 1, autoři: Ing Vladimír Sitta, Ing Tereza Havránková, Bc Martin Smola

V neděli 5. listopadu 2017 proběhlo v kapli sv. Václava slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Zadání a výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže:

www.suchdol-hrbitov.cz


Architektonicko-krajinářská studie

Tvůrčí tým ve složení MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa a Ing. Lucie Medková, Ph.d. (ateliér Kontinual) dokončil architektonicko-krajinářskou studii „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze – Suchdole“, která je podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.


Dokumentace pro stavební povolení

V červnu 2020 bylo vydáno stavební povolení na stavbu Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

Dokumentace ke stažení – (zip)