Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava

březen 2021 – Městská část, jako investor, vybrala na základě výsledků veřejné zakázky na dodavatele stavby “Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ společnost EKIS, spol. s r.o., IČ: 186 26 084.

Na základě projektu MgA. Václava Šuby a MgA. Jakuba Červenky vznikne areál nového hřbitova:

 • kde bude umožněno jak klasický způsob pohřbívání, tak i moderní jako je rozptyl či vsyp ke kořenům
 • pro klasické pohřbívání či urnové hroby bude v 1. etapě vymezena plocha 1100 m2, kde bude umístěno 41 klasických hrobů, 158 urnových hrobů, 9 dvojhrobů
 • ve vsypové loučce je 437 míst pro vsyp
 • v kolumbáriu u vstupního objektu bude prostor pro 99 kójí se 4 urnami
 • v rámci výstavby bude vysazeno přes 50 nových stromů a proběhnou sadové, zahradnické a krajinářské úpravy území v ploše cca 3 000 m2
 • stávající kaple sv. Václava bude po rekonstrukci sloužit jako obřadní síň. Další informace k rekonstrukci kaple sv. Václava a restaurování vnitřních freskových maleb …
 • součástí areálu je i Suchdolský sad, ve kterém je 28 vysazených stromů dedikováno čestným občanům městské části
 • další informace k provozu nového hřbitova jsou na stránce: https://praha-suchdol.cz/hrbitov

Projekt: Studio OBJEKTOR
Spolupráce: Martin Rosa
Krajinářské řešení: Atelier KONTINUAL
Vizuální identita: Jan Stuchlík

Stavba byla dokončena v prosinci  2022.


Projekt Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava vybrala mezinárodní porota z 241 navržených realizací mezi 31 finalisty České ceny za architekturu 2023. Tuto soutěž organizuje Komora architektů a výsledky soutěže budou známy 9. listopadu 2023.

Další informace k navrženému ocenění:Studio OBJEKTOR – Zahrady se hřbitovem

Fotogalerie ze stavby


Příprava stavby nového hřbitova

Výstavba hřbitova byla dlouhodobým cílem městské části. V roce 2008 proběhla změna územního plánu, která vymezila plochu pro nový hřbitov na pozemku před kaplí sv. Václava.

Na jaře 2017 vyhlásila městská část architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh „ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE„. Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Lhůta pro podání návrhů končila 26. září 2017 a městská část obdržela 11 návrhů.
Městská část obdržela 11 návrhů a porota 4. října 2017 udělila dvě ceny a dva návrhy získaly odměny
(viz Výsledky architektonicko-krajinářské projektové soutěže o návrh):

 • 1. cenu získal návrh č. 7, autoři: MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa
 • 2. cenu získal návrh č. 3, autoři: Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. et Mgr. Eva Jeníková, Ing. Magdalena Smetanová, Ing. Zuzana Bečvářová
 • odměnu získal návrh č. 8, autoři: Ing.arch. Adam Vilímek, Ing.arch. Šárka Ullwerová, Jitka Ullwerová, Ing.arch. Václav Matějka
 • odměnu získal návrh č. 1, autoři: Ing Vladimír Sitta, Ing Tereza Havránková, Bc Martin Smola

V neděli 5. listopadu 2017 proběhlo v kapli sv. Václava slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.
Zadání a výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách soutěže:

www.suchdol-hrbitov.cz


Architektonicko-krajinářská studie

Tvůrčí tým ve složení MgA. Václav Šuba, MgA. Jakub Červenka, Ing. arch. Martin Rosa a Ing. Lucie Medková, Ph.d. (ateliér Kontinual) dokončil architektonicko-krajinářskou studii „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze – Suchdole“, která je podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí.


Dokumentace pro stavební povolení

V červnu 2020 bylo vydáno stavební povolení na stavbu Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava.

Dokumentace ke stažení – (zip)