Rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, tak končí ve spalovně. Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem.

Hlavní město nabízí majitelům pražských nemovitostí, kteří jsou zároveň plátci poplatku za směsný komunální odpad, zdarma BIO popelnice. Jejich pravidelné vyvážení je zdarma.

A je tu ještě druhá šance! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám ve městě zlepšují ovzduší.

Podrobnější informace a odkaz na formulář s žádostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na stránce Bioodpad – praha.eu .