Odbor vnitřní správy

Ing. Jana Těšíková

Agenda

 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb.
 • evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – rozhodování na úseku evidence obyvatel
 • volby – volební seznamy, příprava voleb
 • ohlašovna – přihlašování pobytu v MČ Praha – Suchdol podle zákona 133/2000 Sb. v platné znění
 • CZECHPOINT – výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče; přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72); žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb; výpis Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

Dana Stiborová

Agenda

 • podatelna – přijímání písemných a elektronických podání určených pro městskou část, zajišťování poštovní a kurýrní služby
 • telefonní ústředna – telefonní spojení v budově úřadu MČ Praha – Suchdol
 • kopírovací služba – kopírování písemností pro veřejnost
 • CZECHPOINT – výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, bodového hodnocení řidiče; přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72); žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb; výpis Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, žádost o zřízení nebo zrušení datové schránky, konverze
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu podle zákona č. 21/2006 Sb.

Dagmar Flanderková

Agenda

 • vedení spisovny a archivu dle zákona č. 499/2004 Sb. zákona o archivnictví a spisové službě a vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Lhůty

 • Veškerá podání jsou vyřizována v co nejkratší době, nejpozději do 30 dnů

Hlavní obecné předpisy

 • zákon o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 • statut hl.m. Prahy (vyhl. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů)
 • správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.)