Ekonomický odbor

Jaroslav Štůla

Agenda

Povolení:

 • povolení výherních hracích automatů včetně správních poplatků dle zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění
  a vyhl. č. 223/1993 Sb. v platném znění na území MČ
 • povolení tomboly dle zákona č. 202/1990 Sb. v platném znění na území MČ
 • ohlášení konání kulturních akcí dle zákona č. 565/1990 Sb. v platném znění na území MČ.
  (Formuláře k vyzvednutí v EO)

Místní poplatky:

 • místní poplatek ze vstupného dle vyhl. hl.m. Prahy 10/2011 Sb.
 • místní poplatek z ubytovací kapacity dle vyhl. hl.m. Prahy 6/2011 Sb.
 • místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt dle vyhl. hl.m. Prahy 27/2003 Sb.
 • místní poplatek ze psů dle vyhl. hl.m. Prahy 23/2003 Sb.
  (Formuláře ke stažení zde: Místní poplatky)

Při správě místních poplatků je postupováno dle zákona:

 • zákon č. 280/2009 Sb. v platném znění o správě daní a poplatků
 • zákon č. 565/1990 Sb. v platném znění o místních poplatcích
 • zákon č. 202/1990 Sb. v platném znění o loteriích a jiných podobných hrách a platných obecně závazných vyhlášek

Marta Haľková

 • referentka účetnictví, asistentka EO

 • č. dveří: 208

 • m.halkova@praha-suchdol.cz

Agenda

 • veřejnoprávní finanční kontrola poskytnutých příspěvků a dotací (zákon č. 320/2001 Sb. v platném znění, zákon o finanční kontrole)
 • účetní agenda městské části (zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění, zákon o účetnictví)

Formuláře k vyzvednutí v EO:

 • žádost o povolení loterií a tombol
 • přiznání ke správnímu poplatku z loterie (tomboly)
 • ohlášení konání kulturní akce

Formuláře ke stažení v sekci Místní poplatky

 • přiznání k místnímu poplatku ze vstupného
 • přiznání k místnímu poplatku ze psa
 • odhláška psa
 • přiznání k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku
 • z ubytovací kapacity v rekreačních ubytovacích zařízeních