Kancelář starosty a tajemníka

Ing. Anna Genzerová

 • tajemnice

 • č. dveří: 204

 • 222 361 417

 • a.genzerova@praha-suchdol.cz

Agenda

 • personalistika, mzdy, organizace školení

Ing. Martina Doubková

Agenda

Životní prostředí

 • povolování kácení stromů a keřů  rostoucích mimo les – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, další informace včetně formulářů v sekci Životní situace / Kácení dřevin
 • zábory veřejného prostranství – místní poplatky za užívání veřejného prostranství (stanovení místního poplatku za užívání veřejného prostranství, úlevy na poplatku – zákon č. 280/2009 Sb. o správě daní a poplatků , zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, další informace včetně formulářů v sekci Životní situace / Zábory veřejného prostranství
 • agenda podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů je od 1.7.2021 převedena na Úřad MČ Praha 6
 • odpadové hospodářství, čistota veřejných prostranství,
 • údržba zeleně,
 • kontejnery na tříděný odpad, kontejnery na velkoobjemový odpad, další informace v sekci Životní situace / Odpady

Doprava

 • dopravní značení – zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy

Ostatní

 • vydávání a prodlužování platnosti rybářských lístků -zákon č. 99/2004 Sb.

Jana Motejzíková

Agenda

 • asistentka kanceláře starosty a tajemníka

Zuzana Krumpholcová

Agenda

 • vedoucí Komunitního centra Půda,
 • kulturní referentka