Kancelář starosty a tajemníka

Ing. Anna Genzerová

 • tajemnice

 • č. dveří: 204

 • 222 361 417

 • a.genzerova@praha-suchdol.cz

Agenda

 • personalistika, mzdy, organizace školení

Jana Motejzíková

Agenda

 • asistentka kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Čestmír Mudruňka

MgA. Jitka Navrátilová

Agenda

Stavby:

 • příprava a provádění investičních akcí městské části – zákon č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • výběrová řízení na akce v investiční oblasti – zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • stanoviska MČ k územnímu a stavebnímu řízení – zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • stanoviska MČ k výkopovým pracím na pozemcích MČ Praha – Suchdol
 • stavební archiv, informace ze stavebního archivu – zákon č. 183/2006 zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • program MISYS, informace z programu MISYS (katastr nemovitostí)
 • stanoviska k žádostem o stavební úpravy nemovitostí a Komise výstavby (KoVy)

Doprava:

 • stanoviska k napojení pozemku na komunikace ve správě městské části
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
 • stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací ve správě MČ – zákon o pozemních komunikacích 13 /1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
 • opravy komunikací ve správě MČ

Formuláře

Agenda

Stavby:

 • příprava a provádění investičních akcí městské části – zákon č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • výběrová řízení na akce v investiční oblasti – zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • stanoviska MČ k územnímu a stavebnímu řízení – zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • stanoviska MČ k výkopovým pracím na pozemcích MČ Praha – Suchdol
 • stavební archiv, informace ze stavebního archivu – zákon č. 183/2006 zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • program MISYS, informace z programu MISYS (katastr nemovitostí)
 • stanoviska k žádostem o stavební úpravy nemovitostí a Komise rozvoje (KoRo)

Doprava:

 • stanoviska k napojení pozemku na komunikace ve správě městské části
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
 • stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací ve správě MČ – zákon o pozemních komunikacích 13 /1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
 • opravy komunikací ve správě MČ

Formuláře