Ing. Lenka Fernandes

Agenda

  • správa hřbitova a kaple sv. Václava

Přehled nejdůležitějších předpisů

  • Zákon č. 256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Helena Felgrová

Agenda

  • správa bytového fondu MČ Praha – Suchdol, sledování a evidence nákladů bytového fondu,
  • zabezpečení údržby bytového fondu
  • pronájmy ostatních pozemků a nebotových prostor (např. zahrádky, Unimobuňky, DDM, zasedací místnosti radnice), včetně přefakturace energií a souvisejících služeb

Přehled nejdůležitějších předpisů

  • zákon čís. 89/2012 občanský zákoník