Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Oprava kaple sv. Václava

Oprava kaple sv. Václava

Oprava kaple sv. VáclavaInvestor stavby: městská část Praha-Suchdol
zastoupený: MgA. Jitka Navrátilová, tel.: 222 361 434, e-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

Dodavatel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., Svrkyně 35, IČ: 02573831
zastoupený: Ing. Tomáš Hoch, telefon: 603 430 947, e-mail: lanostav@lanostav.cz

Technický dozor investora: Ing. Filip Chmel, tel.: 725 743 829, e-mail: f.ch@centrum.cz

Popis stavby: v rámci opravy kaple bude prováděna oprava krovu, bude položena nová prejzová střecha, bude opravován strop, prováděno odvlhčení stěn kaple, oprava vnitřních a vnějších omítek a prováděny opravy dalších částí.
Kaple vznikla v roce 1765 přestavbou ze zvoničky na morovém hřbitově. Kaple je památkově chráněna. Rozsah a způsob oprav bude záviset na stavu krovu a nosných částí stropu po odkrytí a podléhá rozhodnutí památkové peče.
V rámci průzkumů při přípravě stavby byly v kapli objeveny a částečně odkryty původní nástěnné malby.

Termín zahájení: říjen 2020
Termín dokončení: jaro 2021


2020-10-20T08:20:48+00:0026. 9. 2020|Projekty městské části, Zprávy z městské části|