24. a 25. října 2019 proběhlo druhé oficiální setkání partnerů v Budapešti. Za městskou část se zúčastnili radní Gabriela Lněničková a zástupce ROPIDu Ivo Novotný, který v roli experta prezentoval zkušenosti s poptávkovou dopravou v ČR. Součástí programu byla diskuse o motivačních nástrojích na podporu udržitelné dopravy, o průzkumu potřeb uživatelů dopravní sítě a o místních fórech pro udržitelnou mobilitu. Účastníci také měli možnost navštívit centrum řízení provozu budapešťského operátora BKK. Komunikace s partnery pokračuje formou emailové korespondence a pravidelných telefonických konferencí.

Budapest Agenda – Steering Committee meeting