Doprava na severozápadě Prahy
podle Koncepce městské a aktivní mobility

6. setkání Local Mobility Forum v rámci evropského projektu SMACKER

Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu uspořádala v rámci projektu SMACKER setkání “Doprava na severozápadě Prahy podle Koncepce městské a aktivní mobility”, které se konalo ve čtvrtek 24. června 2021. Akce se zúčastnilo cca 30 zástupců místních samospráv, odborných institucí a dalších zainteresovaných subjektů.

Program

 • Udržitelná mobilita na severozápadě Prahy v kontextu strategií
  Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol a manažerka projektu SMACKER
 • Základní pilíře Koncepce městské a aktivní mobility – Ing. Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu
 • Dopravní studie Statenic a přilehlého okolí – Ing. Jiří Lávic, AFRY CZ s.r.o.,
  Ing. Květoslav Syrový, Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.
 • Dopravní záměry a opatření na severozápadě Prahy podle strategií
  – Ing. arch. Vladan Hodek, axioHM s.r.o.
 • Diskuse

Cílem setkání bylo diskutovat konkrétní kroky a opatření na podporu udržitelné mobility
v severozápadní části pražské aglomerace.

Podklady ke stažení:

Udržitelná mobilita v kontextu strategií_G.Lněničková

Koncepce městské a aktivní mobility_J.Vrtalová

Dopravní studie Statenic_J.Lávic

Dopravní záměry podle strategií_V. Hodek

Zápis z 6. LMF_24.6.2021

Fotodokumentace:

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz