Zdravý rozvoj Suchdola a okolí

Dne 27. května uspořádala městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu besedu „Zdravý rozvoj Suchdola a okolí“, která se konala v rámci evropského projektu SMACKER. Cílem bylo diskutovat vizi zdravého a prosperujícího města krátkých vzdáleností a konkrétní kroky k jejímu naplňování se zapojením veřejnosti.

Program a body k diskusi:

18:00 – 18:15 – Zdravý rozvoj Suchdola a okolí – Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol, manžerka projektu SMACKER

18:15 – 18:40 – Spádové území na principu města krátkých vzdáleností – Ing. arch. Vladan Hodek, architekt a urbanista, axioHM s.r.o.

18:40 – 19:25 – Moderovaná diskuse – Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu

19:25 – 19:40 – Rozvoj veřejné hromadné dopravy na severozápadě Prahy – Ing. Ivo Novotný, vedoucí oddělení koncepce městské dopravy, ROPID

19:40 – 20:00 – Diskuse a závěr

Podklady ke stažení:

Zdravý rozvoj Suchdola a okolí_G. Lněničková

Spádové území_V. Hodek

Rozvoj VHD na SZ Prahy_I. Novotný

Zápis z besedy_27.5.2021

Kompletní videozáznam z akce naleznete na Youtube: https://youtu.be/TpbgD4RuVa8

Fotodokumentace:

 

Informace k projektu SMACKER:

www.interreg-central.eu/smacker

www.praha-suchdol.cz/smacker

O městech krátkých vzdáleností
www.akademiemobility.cz/mesta-kratkych-vzdalenosti