Řešení dopravní obslužnosti na severozápadě Prahy – poptávková doprava

V návaznosti na evropský projekt SMACKER městská část Praha-Suchdol uspořádala  9. setkání Local Mobility Forum s názvem „Řešení dopravní obslužnosti na severozápadě Prahy“,
které se konalo v pondělí 13. února 2023 v sále KC Půda na suchdolské radnici. Akce se zúčastnilo cca 16 zástupců místních samospráv, ROPIDu, IDSK a ČZU.

Program

  • Projekt SMACKER a akční plán pro řešení dopravy na severozápadě Prahy – Ing. Gabriela Lněničková, MBA, zastupitelka MČ Praha-Suchdol a hl. města Prahy
  • Dopravní obslužnost na severozápadě Prahy, aktuální situace a potenciál rozvoje – Ing. Ivo Novotný, odborník na pražskou integrovanou dopravu (PID)
  • Poptávková doprava v praxi – Dominik Janík, CEO CITYA  mobility s.r.o.
  • Diskuse

Cílem setkání bylo projednat možnosti zavedení poptávkové dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti  v severozápadní části pražské aglomerace.

Prezentace ke stažení:

9. Local Mobility Forum – City Changers

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz