Terminál Výhledy a tramvajová trať Podbaba – Suchdol

Dne 10. září 2020 městská část Praha–Suchdol uspořádala besedu „Terminál Výhledy a tramvajová trať Podbaba – Suchdol“, které se zúčastnilo více než 30 občanů.

Po stručném představení projektu SMACKER a problematiky udržitelné mobility následovaly prezentace ohledně Terminálu Výhledy a navazujícího tramvajového spojení mezi Podbabou a Suchdolem. V rámci diskuse zazněla řada zajímavých dotazů a podnětů pro další přípravu uvedených záměrů.

Program a body k diskusi:

  • Úvodní slovo – Ing. Petr Hejl, starosta MČ Praha – Suchdol
  • Představení projektu SMACKER – Ing. Gabriela Lněničková, radní MČ Praha – Suchdol
  • Udržitelná mobilita v pražské aglomeraci – Ing. Jaroslav Martinek, Ing. Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu
  • Příprava terminálu Výhledy – Ing. Petr Šlegr, Ing. arch. Ondřej Rys, PROCEDOP. s.r.o.
  • Tramvaj do Suchdola z pohledu hlavního města – Ing. arch. Václav Brejška, asistent náměstka primátora pro oblast dopravy
  • Diskuse

Podklady ke stažení:

Prezentace:
Projekt SMACKER_Lnenickova

Udržitelná mobilita v pražské aglomeraci_Martinek

Terminál Výhledy _Procedop_Šlegr

Tramvaj do Suchdola_MHMP_Brejška

 

Foto

Další informace o projektu SMACKER jsou na webu městské části: www.praha-suchdol.cz/smacker
a společném webu projektu SMACKER: www.interreg-central.eu/smacker.