V sobotu 19. září 2020 se MČ Praha-Suchdol připojila k Evropskému týdne mobility a uspořádala akci  „Den bez aut“, Tato akce byla součástí Evropského týdne mobility, který každoročně pořádá Evropská komise vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna participující evropská města a obce. V letošním roce bylo vybráno motto Tvůj styl, tvoje volba („Choose your move!“). Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost. Nečekejme pasivně na změny k lepšímu, chovejme se odpovědně už dnes a vytvořme tím tlak, aby ke zlepšení tíživé situace v dopravě došlo co nejdříve.

Na místech běžně zaplněných auty byly vytvořeny pěší zóny s bohatým programem edukačních, sportovních, kulturních a dalších aktivit a atrakcí pro malé i velké. Návštěvníci tak „na vlastní kůži“ zažili, jak může vypadat zdravější, přátelštější a veselejší město, když utichne hluk od projíždějících aut, pročistí se vzduch a cenný prostor patří lidem.  Akce letos probíhá v 5 městských částech pod záštitou hlavního města Prahy. MČ Praha-Suchdol se letos zapojila do Dne bez aut mj. i z důvodu účasti na evropském projektu SMACKER, který je zaměřen na podporu veřejné hromadné dopravy a bezmotorové dopravy na periferii velkých měst.

Cílem Evropského týdne mobility je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech, inspirovat k možným řešením a motivovat veřejnost k zodpovědnému dopravnímu chování.

U nás na Suchdole jsme uzavřeli frekventovanou komunikaci Internacionální a naopak jsme otevřeli náměstí a silniční plochu pro různé zajímavé workshopy nabízející alternativní formu dopravy – cyklo, elektrokola, zdravá chůze, a také pro organizace, které nabízejí své znalosti a služby v oblasti prevence, bezpečnosti, první pomoci a zdravého životního stylu.

Návštěvníci suchdolského Dne bez aut si tedy mohli vyzkoušet jízdu na různých typech vozítek, koloběžek, kol, dvojkol, hopsacích bot či tyčí. Také mohli využít servisu a poradenství pro jízdní kola či rovnou vyzkoušet jízdu na elektrokolech. Jak chůze prospívá našemu zdraví a co vše můžeme zažít, když budeme chodit „Pěšky do školy“ či do práce, informovaly dámy z organizace Pražské matky. Také u odborníků z ORP Centra jsme si rovnou mohli změřit tělesné hodnoty, vyhodnotit skladbu a zatížení končetin a získat informace o správných pomůckách a kondičním cvičení.

Pokud vyjedeme do silničního provozu na kole, měli bychom dobře znát pravidla silničního provozu, mít povinnou výbavu a umět případně poskytnou první pomoc nejen na silnicích, ale i třeba u vody. Právě silnice a voda jsou hlavní příčiny úrazů a úmrtí dětí. Abychom tomu uměli předejít, záchranáři z Balic nám vše podrobně vysvětlili a názorně ukázali.

Když nám z toho všeho vyhládlo, šlapáním na kole jsme si umixovali zdravý ovocný koktejl. Celým odpolednem nás provázela sympatická moderátorka a herečka Anička Kulovaná, která podporuje svým chováním a přístupem zdravý životní styl a za volantem byste ji neviděli.

K rytmickým pohybům nás rozproudila kapela CUKR, která nám zahrála své originální songy z nového alba.

Den bez aut jsme si užili, vyzkoušeli jsme si, že silnice nejsou tu jen pro auta. Věříme, že si mnozí z nás uvědomili, že každý má svoji volbu a každý sám za sebe může něco změnit… třeba jít ráno pěšky s dětmi do školy… Tvůj styl, tvoje volba!

Děkujeme organizacím, které se zapojily do akce:

fotografie z akce: