Městská část v rámci realizace projektu SMACKER provádí v pondělí  5.10. a v úterý 6.10. v čase mezi 6:00 a 22:00 hodinou průzkum dopravy na území městské části.

  • Dopravní průzkum tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách městské části. Cílem tohoto průzkumu je mapování aktuálního provozu, dopraví skladby, intenzity „tranzitní“ dopravy a směrových pohybů na čtyřech vybraných křižovatkách (Kamýcká / Dvorská, Kamýcká / Internacionální, Kamýcká / Suchdolská / Sídlištní, Suchdolská / Internacionální a V Údolí / Pod Rybníčkem). Průzkum provádí společnost Czech Consult s.r.o.

 

Projekt SMACKER je zaměřen na podporou a rozvoj veřejné dopravy na rozhraní aglomerace a městská část se jej účastní ve spolupráci s dalšími 8 středoevropskými partnery.

Další informace o projektu SMACKER jsou na webu městské části: www.praha-suchdol.cz/smacker
a společném webu projektu SMACKER: www.interreg-central.eu/smacker.