Komunikace s veřejností a motivační nástroje na podporu udržitelné mobility v pražské aglomeraci

3. setkání Local Mobility Forum projektu SMACKER

Dne 13. srpna 2020 městská část Praha–Suchdol uspořádala seminář „Komunikace s veřejností a motivační nástroje na podporu udržitelné mobility v pražské aglomeraci“. Akce je součástí pravidelných setkání „Local Mobility Forum“ v rámci evropského projektu SMACKER, kde je MČ partnerem. Semináře se zúčastnilo cca 20 zástupců středočeských měst a obcí, pražských městských částí a magistrátu HLMP.

Program 

  • od 10 hodin – zahájení a uvítání, Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol
  • Komunikační a motivační nástroje na podporu udržitelné mobility v rámci projektu SMACKER – Gabriela Lněničková, radní MČ Praha – Suchdol
  • Změna dopravního chování – Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu
  • Evropský týden mobility a spolupráce hl.m. Prahy s MČ a obcemi – Dominika Marešová, odbor dopravy, Magistrát hl. m. Prahy
  • Kampaň „Pěšky do školy“ – Blanka Klimešová, Pražské matky
  • Diskuse
  • Závěr a pohoštění

Podklady ke stažení:

SMACKER komunikační a motivační nástroje 
Změna dopravního chování 
ETM a udržitelná mobilita v Praze 
Kampaň „Pěšky do školy“ 

Zápis z diskuse_LMF_13.8.

 

 

 

Další informace o projektu SMACKER naleznete na:

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker