Budoucnost dopravy na severozápadě Prahy

Local to Think Global seminář

Dne 13. srpna 2020 městská část Praha–Suchdol uspořádala setkání „Budoucnost dopravy na severozápadě Prahy“, které je součástí seminářů „Local to Think Global“ v rámci evropského projektu SMACKER. Semináře se zúčastnilo cca 25 občanů zejména Suchdola, Sedlece a Lysolají.

Cílem je zvýšit povědomí o udržitelné mobilitě a její roli v regionu a sdílet znalosti a zkušenosti k podpoře aktivit a opatření související s přípravou terminálu Výhledy a řešením dopravní obslužnosti v jeho okolí.

Program a body k diskusi:

  • Úvod – projekt SMACKER a cíle webináře „Local To Global“
  • Role udržitelné mobility z lokálního a globálního hlediska
  • „Global to Local“: Příklady dobré praxe
  • Potřeby uživatelů dopravní sítě v regionu
  • Motivační nástroje na podporu udržitelné mobility v regionu
  • Jak pilotní projekt (studie terminálu Výhledy a dopravní obslužnosti v jeho okolí) uspokojí potřeby uživatelů

Podklady ke stažení:
Úvod a cíle_LTG – G. Lněničková
Motivace_ke_změnám J. Martinek, J. Vrtalová
Uživatelé a změna dopravního chování- G. Lněničková
Zápis z diskuse

Bližší informace o projektu SMACKER naleznete na:

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker