Po jarním odložení jsme uspořádali slavnostní Vítání nových suchdolských občánků v sobotu 19. září 2020. Přesto bylo jiné, než na které jsme byli v minulých letech zvyklí. Protiepidemická opatření se znovu zavedla od začátku září, a tak jsme připravili největší sál v nově postaveném kulturně-komunitním centru na radnici, abychom zajistili co největší rozestupy a dobře větratelnou místnost. Přesto se vítání konalo v rouškách a s dezinfekcí v ruce. Alespoň pohled na veselá miminka, nás hřál u srdíčka.

Sobotní vítání probíhalo ve dvou skupinách a přivítali jsme celkem 21 suchdolských občánků – 13 chlapečků a 8 holčiček. Trochu komorní atmosféru přišli rozradostnit šikovní předškoláci z oddělení Medvědů z mateřské školy Gagarinova. Pod hudebním vedením paní učitelky Jaroslavy Bělotové krásně zazpívali a zarecitovali a nakonec i rozdali malé rukodělné dárečky maminkám.

Následovala gratulace od pana starosty a místostarostky a zapsání do Pamětní knihy občánků, kterou evidujeme od roku 2008.

Přejeme novým suchdolským občánkům mnoho radosti a spokojenosti a rodičům hodně krásných chvil strávených po boku svým ratolestí a samozřejmě všem pevné zdraví v této nelehké době.