Občanská sdružení Občané proti hluk a emisím, Pro Nebušice, Na Drahaňským údolím, Přátel Hendlova Dvora a Zdravé Lysolaje upozorňují obce v okolí letiště na zcela nedostatečný a chybný přístup Ministerstva zdravotnictví k hodnocení zdravotních rizik spojených s plánovaným zcela zásadním rozšířením leteckého provozu na letišti v Ruzyni a upozorňují na negativní dopady plánovaného rozšíření ochranného hlukového pásma (OHP).

Hlavní pochybení ministerstva vidí v následujících bodech:
– vydává stanoviska a požadavky, aniž zná kapacitu letiště nebo limity provozu
– nestanovuje žádná omezení leteckého provozu a to ani pro noční provoz,
– upouští od posouzení vlivů na lidské zdraví k roku 2020, kdy se předpokládá nárůst provozu, za dostatečné považuje posouzení při nejmenším možném provozu letiště k datu uvedení nové dráhy do provozu
– nepožaduje posouzení synergii negativních dopadů na lidské zdraví s ostatními zdroji hluku v území, ke které v případě  plošného zatížení území leteckým hlukem nepochybně dojde,
– ignoruje skutečnost, že zvýšená kapacita letiště  tvrdě zasáhne i okolí současné hlavní dráhy, především v nočním provozu,
– požaduje resp. akceptuje nesprávnou organizaci leteckého provozu.

Upozornění občanských sdružení okolním obcím a městským částem z 19. října 2009 (pdf)
Stížnost na protiprávní a chybný postup Ministerstva zdravotnictví při posuzování vlivu na veřejné zdraví v případě výstavby paralelní dráhy na letišti v Ruzyni (pdf)
Dopis Min. zdravotnictví ze dne 3.9. 2008 č.j. 22725/2008 adresovaný řediteli Letiště Praha, s.p. (pdf)
Dopis Min. dopravy ze dne 14.4. 2009 č.j. 28/2008-910-ILD/97 adresovaný o.s. Občané proti hluk a emisím (pdf)