Od listopadu 2019 užívá městská část pro údržbu veřejných prostranství malý užitkový elektromobil GOUPIL G4. Vozidlo v celkové ceně 1.358.184 Kč včetně DPH bylo pořízeno v rámci projektu „Nákup užitkového elektrovozidla, městská část Praha-Suchdol“.

Na jeho nákup obdržela městská část prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dotaci ve výši 500 tisíc Kč od Národního programu Životního prostředí a dotaci ve výši 440 tisíc Kč od hl.m. Prahy z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo na elektřinu s dojezdem cca 135 km na jedno nabití, sníží se tak provozní náklady oproti vozidlu se spalovacím motorem, ale především se nezvýší emisní a hluková zátěž, což přispěje ke zlepšení životní prostředí v naší městské části.

Název projektu: Nákup užitkového elektrovozidla, městská část Praha-Suchdol

Celkové výdaje projektu: 1 385 184 Kč

Dotace od SFŽP: 500 000 Kč

Dotace z rozpočtu hl.m. Prahy: 440 000 Kč