Městská část vyhlásila výběrové řízení na dodávku DSP a DVZ na rekonstrukci komunikací v oblasti Budovce.
Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-komunikaci-budovec-projekt

Lhůta pro podání nabídek končí 29.1.2020.