Vážení spoluobčané,

přejeme vám pokojné vánoce a šťastné vykročení do roku 2020.

vedení městské části Praha-Suchdol