Žijeme zde spolu – naše rodiny

V rámci projektu Žijeme zde spolu – naše rodiny se městská část snaží o nejrůznější zlepšení, které je schopna pro rodiny, děti a mládež zajistit.

Vítání suchdolských občanků

Městská část od roku 2007 pravidelně v dubnu a říjnu připravuje vítání občánků. Pokud máte zájem se se svým dítětem přihlásit, kontaktujte paní Zuzanu Krumpholcovou ze sekretariátu starosty na e-mail: zkrumpholcova@praha-suchdol.cz nebo na tel.: 222 361 419.

První vítání

V roce 2016 proběhlo první vítání nových suchdolských občanů, kteří se v průběhu roku 2015 přistěhovali do naší městské části. Těšíme se na setkání s našimi novými spoluobčany i v dalších letech.

Školáci

Městská část je zřizovatelem jedné základní školy a dvou mateřských. Základní škola Mikoláše Alše od 1.-9. ročníku s kapacitou 650 žáků (www.zssuchdol.cz), MŠ Gagarinova má 6 oddělení (www.msgagarinova.cz) a MŠ K Roztokům má 3 oddělení, jedno z nich je umístěno v areálu ZŠ (www.mskroztokum.cz).

Předškolní děti

Na Suchdole nabízejí své služby pro předškolní děti i soukromé organizace – DC Mláďátka (http://www.skolkamladatka.cz), Školička Ptáčata (www.ptacata.info) nebo DDM SUCHDOL – Hlídáníčko předškolních dětí v ZŠ M. Alše (www.ddmsuchdol.cz).

Družina

V základní škole Mikoláše Alše (www.zssuchdol.cz) je pro nejmladší školáky k dispozici školní družina a pro starší školní klub.

Knihovna

V areálu základní školy také sídlí Místní veřejná knihovna (knihovna.praha-suchdol.cz), která organizuje nejrůznější programy pro veřejnost i naše školáky.

Setkání maminek

V budově radnice se dopoledne konají pravidelná setkání maminek s dětmi organizovanými Mateřským klubem Rybička (www.klubrybicka.cz).

Dětská hřiště

Na území městské části se nacházejí dětská hřiště (Výhledské náměstí, areál základní školy), na více místech jsou pak rozmístěny herní prvky (U Kapličky, V Údolí, K Drsnici, Na Rybářce, U Kruhovky).