Hřiště pro seniory

V červnu 2011 byla dětská hřiště na Výhledech, ve Stehlíkově ulici a U Kruhovky doplněnao kolekci cvičebních prvků pro seniory a v průběhu července a srpna bylo na ulicích a hřištích po celé městské části rozmístěno 20 laviček a 4 sestavy stolů s lavičkami.

Městská část připravila a nabídla svým starším občanům místa, kde se mohou aktivně setkávat nejen se svými vrstevníky, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas a kde mohou pravidelným cvičením posilovat svoji fyzickou a psychickou kondici.

Hřiště

Na hřišti na Výhledském náměstí je umístěna kompletní sada pěti prvků, kterou výrobce, turnovská firma TR Antoš s.r.o., připravil ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem v Kladrubech. Na ní je možné provádět až deset činností zaměřených na procvičení celého těla.

Na hřišti U Kruhovky je umístěno šlapadlo a žebřiny a hřiště ve Stehlíkově ulici je doplněno o žebřiny a o stojan na protažení končetin.

Sestavy na cvičení

Bradla a překážková dráha slouží pro nácvik chůze s oporou, pro nácvik délky kroku, různé varianty chůze, popředu, pozadu, boční chůze, delší krok apod.

Stojan na protažení horních končetin se skládá z několika prvků:

  • kladka slouží k protažení ramen a loktů, koordinace pohybů horních a dolních končetin
  • prstový žebříček slouží k procvičování pohyblivosti prstů
  • válečky slouží k procvičení zápěstí a prstů
  • šrouby slouží k procvičení úchopu , rotačních pohybů v rameni a lokti

Prvek žebřiny slouží k protažení celého tělo, vedle nich je možné provádět dřepy s oporou, procvičovat dolní končetiny, protahovat chodidla, trup, rovnat páteř apod.

Rotoped-šlapadlo slouží k uvolnění kloubů nohou, k jejich protažení a k prokrvení svalů nohou.

Stojan na protažení ramen a loktů se skládá ze dvou prvků,velkého kola a dvou malých kol.

Prvky mohou využívat např. i postižení lidí na vozíčku. Slouží pro procvičení a protažení ramen a loktů, cvičení stability trupu, úchopu a cvičení koordinace pohybů obou rukou apod. Zdatnější cvičenci mohou při cvičení též i pracovat.

Popis sestav pro seniory.

Aby si mohli senioři při obchůzkách a procházkách po městské části odpočinout, rozmístili jsme další lavičky. Návrhy míst, kam lavičky umístit, byly doporučeny samotnými seniory, jejichž názory zjišťovali v dotazníkovém šetření v Penzionu pro seniory Horizont, kde vykonávají v Suchdole pečovatelskou službu.

Městská část obdržela na vybudování hřišť pro seniory a rozšíření počtu laviček dotaci od Hlavního města ve výši 100 tisíc korun a dar 359 tisíc korun od Letiště Praha, a,s, v rámci programu Dobré sousedství.