Zajímá vás projekt? Potřebujete další informace?

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole? Co Vám na Suchdole chybí? Čím byste to tady vylepšili? Podejte svůj TRUMF PRO SUCHDOL!

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2021:

 • v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 450 tisíc Kč
 • jeden projekt nyní až do 450 tisíc Kč
 • rozhodovat – hlasovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
 • návrhy je možné podávat do 16. prosince 2020
 • hlasování o návrzích proběhne v květnu a v červnu 2021

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

 • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz, 
 • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
 • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu.

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET vyčlení ve svém rozpočtu na rok 2021 částku 450.000 Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané městské části. Jedná se o čtvrtý ročník tzv. „participativního rozpočtování“, v jehož minulých ročnících bylo na Suchdole vybudováno – bezpečnostní dopadová plocha k trampolínám, balanční prvky pro mládež, trvalkové záhony, oplocení kontejnerů v ul. Internacionální, vánoční dekorace, cyklopumpa a pítka na náměstí, workoutové hřiště na Výhledech nebo pódium pro kulturní akce…

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz rozpočtu městské části, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli.

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.

Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

25. 6. 2020 – schválení participativního rozpočtu zastupitelstvem MČ

12. 10. 2020 – individuální konzultace na radnici (18.00 – 20.00)

9. 11. 2020 – individuální konzultace (18.00 – 20.00)

26. 11. 2020 – individuální konzultace (18.00 – 20.00)

30. 11.2020 – individuální konzultace (18.00 – 20.00)

16. 12. 2020 – termín pro podání návrhů

22. 3. 2021 – termín dokončení validace návrhů

30. 4. 2021 – zveřejnění návrhů pro hlasování

13.5 – 8.6. 2021 – hlasování veřejnosti o návrzích

Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2021 končí 16. prosince 2020.
Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Návrh projektu je třeba vyplnit do formuláře návrhu projektu, který je zde ke stažení ve formátu doc a pdf:

Formulář návrhů projektu(doc)

Formulář návrhů projektu(pdf)

Ke každému návrhu je třeba doložit jeho podporu podpisy min. deseti spoluobčanů:

Šablona podpisového archu podpory projektu (pdf)

Pozn.: při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování použít pro tisk.

 • Hlasování proběhne ve dnech od 13. května do 8. června 2021.
 • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
 • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
 • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
 • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.
 • Formulář plné moci
TRUMFY PRO SUCHDOL  –  přehled projektů k hlasování

Výsledky hlasování o nových Trumfech pro Suchdol:

Hlasování proběhlo ve dnech od 13. 5. do 8. 6. 2021. Hlasování se zúčastnilo 470 občanů (8,85% oprávněných)

Náš rozpočet 2017
Náš rozpočet 2018
Náš rozpočet 2019
Náš rozpočet 2020