Zajímá vás projekt? Potřebujete další informace?

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole? Co Vám na Suchdole chybí? Čím byste to tady vylepšili?

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2019:

 • v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 450 tisíc Kč
 • jeden projekt až do 150 tisíc Kč
 • rozhodovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
 • návrhy je možné podávat do 12. prosince 2018
 • hlasování o návrzích proběhne od 24. dubna do 13. května 2019

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

 • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz
 • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
 • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET vyčlení ve svém rozpočtu na rok 2018 částku 450.000 Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané městské části. Jedná se o druhý ročník tzv. „participativního rozpočtování“, v jehož rámci bylo na Suchdole vybudováno workoutové hřiště, trampolína, houpačka pro všechny generace a připravuje se projekt pítek na náměstích.

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz rozpočtu městské části, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli.

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.

Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

22. 6. 2017 – schválení participativního rozpočtu zastupitelstvem MČ

2. 10. 2017 – 1. setkání s občany

18. 10. 2017 – individuální konzultace (19.00 – 21.00)

6. 11. 2017 – 2. setkání s občany

15. 11. 2017 – individuální konzultace (14.00 – 16.00 a 19.00 – 21.00)

20. 11. 2017 – termín pro podání návrhů

28. 2. 2018 – termín dokončení validace návrhů

15. 3. 2018 – zveřejnění návrhů

16. 4. – 1. 5. 2018 – hlasování veřejnosti o návrzích

Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2019 končí 12. listopadu 2018.
Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Návrh projektu je třeba vyplnit do formuláře návrhu projektu, který je zde ke stažení ve formátu doc a pdf:

Formulář návrhů projektu(doc)

Formulář návrhů projektu(pdf)

Ke každému návrhu je třeba doložit jeho podporu podpisy min. deseti spoluobčanů:

Šablona podpisového archu podpory projektu (pdf)

Pozn.: při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování použít pro tisk.

 • Hlasování proběhne ve dnech od 24. dubna do 13. května 2019.
 • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
 • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
 • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
 • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.
 • Formulář plné moci

Přehled projektů k hlasování

Náš rozpočet 2017
Náš rozpočet 2018