Zajímá vás projekt? Potřebujete další informace?

Máte dobrý nápad pro veřejný prostor na Suchdole? Co Vám na Suchdole chybí? Čím byste to tady vylepšili?

Můžete využít projekt Náš rozpočet 2020:

 • v rozpočtu městské části vyčleněno celkem 450 tisíc Kč
 • jeden projekt až do 225 tisíc Kč
 • rozhodovat o nich budete moci Vy, suchdolští občané
 • návrhy je možné podávat do 11. prosince 2019
 • hlasování o návrzích proběhne od 3. do 19. června 2020

Pokud byste se rádi dozvěděli další informace, odpovědi na své otázky, kontaktujte nás:

 • můžete nám napsat na e-mailovou adresu: spolu@praha-suchdol.cz
 • můžete také nechat vzkaz v kanceláři starosty na tel.: 222 361 419, ozveme se vám zpět
 • pokud budete mít zájem o osobní konzultaci, domluvíme se na termínu

Městská část Praha-Suchdol v rámci projektu ŽIJEME ZDE SPOLU – NÁŠ ROZPOČET vyčlení ve svém rozpočtu na rok 2020 částku 450.000 Kč, o jejichž užití budou rozhodovat přímo občané městské části. Jedná se o třetí ročník tzv. „participativního rozpočtování“, v jehož minulých ročnících bylo na Suchdole vybudováno workoutové hřiště, zabudované trampolíny, pítka na náměstí, cyklopumpa, pořídily se 2 ks defibrilátoru AED pro pomoc při srdeční zástavě, máme zastřešené pódium pro kulturní akce a vánočně nám svítí Suchdol…

Participativní rozpočtování představuje inovativní nástroj zlepšující komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z rozpočtu MČ. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz rozpočtu městské části, o jejímž využití spolurozhodují obyvatelé společně se svými volenými zastupiteli.

Ve zkratce je možné celý postup popsat tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v MČ v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence městské části setkávají na veřejných diskusích a sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je hlasování občanů o tom, které návrhy obyvatel má městská část realizovat.

Cílem projektu je oslovit co nejširší okruh obyvatel, probudit u veřejnosti zájem o proces a zaktivizovat spolupráci mezi občany, komunikovat s veřejností srozumitelnou formou, dosáhnout zapojení veřejnosti, odhalit v rámci technické analýzy všechna rizika spojená s realizací projektů (věcná i finanční) a dosáhnout realizace vítězných návrhů tak, aby veřejnost vnímala proces jako smysluplný.

19. 9. 2019 – schválení participativního rozpočtu zastupitelstvem MČ

26. 11. 2019 – individuální konzultace (17.00 – 19.00)

2. 12. 2019 – individuální konzultace (17.00 – 19.00)

9. 12. 2019 – individuální konzultace (17.00 – 21.00)

11. 12. 2019 – termín pro podání návrhů

31. 3. 2020 – termín dokončení validace návrhů

26. 5. 2020 – zveřejnění návrhů pro hlasování

3.6 – 19.6. 2020 – hlasování veřejnosti o návrzích

Lhůta pro doručení návrhů projektů participativního rozpočtu pro rok 2020 končí 11. listopadu 2019.
Návrhy můžete doručit buď vytištěné do podatelny radnice nebo je můžete zaslat elektronicky na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Návrh projektu je třeba vyplnit do formuláře návrhu projektu, který je zde ke stažení ve formátu doc a pdf:

Formulář návrhů projektu(doc)

Formulář návrhů projektu(pdf)

Ke každému návrhu je třeba doložit jeho podporu podpisy min. deseti spoluobčanů:

Šablona podpisového archu podpory projektu (pdf)

Pozn.: při podání pouze v papírové podobě prosíme o dodání kvalitní fotografie / tematického obrázku, aby je bylo možno po naskenování použít pro tisk.

 • Hlasování proběhne ve dnech od 3. do 19. června 2020.
 • Hlasování bude probíhat formou vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny.
 • Hlasovací lístky budou vydávány v místě hlasování. Hlasovat je možné na radnici a v knihovně (ve standardní provozní době), na dalších místech do mobilní hlasovací schránky.
 • Hlasovat v rámci participačního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování dosáhne věku 15 let.
 • Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Formulář plné moci je ke stažení na webu městské části či v tištěné formě na radnici v sekretariátu starosty.
 • Hlasující může každému projektu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři projekty.
 • Formulář plné moci
TRUMFY PRO SUCHDOL  –  přehled projektů k hlasování

Náš rozpočet 2017
Náš rozpočet 2018
Náš rozpočet 2019