5. Local Mobility Forum:
Spolupráce Prahy a Středočeského kraje v oblasti udržitelné mobility a územního rozvoje

Městská část Praha-Suchdol ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu uspořádala v rámci projektu SMACKER videokonferenci “Spolupráce Prahy a Středočeského kraje v oblasti udržitelné mobility a územního rozvoje”, která se konala v úterý 23. března. Akce se zúčastnilo cca 30 zástupců místních samospráv, magistrátu HLMP, Středočeského kraje, ROPIDu, TSK, ČZU a dalších zainteresovaných subjektů.

Program

  • Udržitelný rozvoj spádového území na severozápadě Prahy – Ing. Gabriela Lněničková, MBA, radní MČ Praha-Suchdol, projektová manažerka SMACKER
  • Metropolitní region – doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu
  • Město krátkých vzdáleností na principu spádových území – Ing. arch. Vladan Hodek, architekt a urbanista, axioHM s.r.o.
  • Diskuse
  • Udržitelná doprava v severozápadní části pražské aglomerace – Ing. Patrik Macho, vedoucí oddělení koncepce dopravní infrastruktury, Středočeský kraj
  • Demografie Středočeského kraje – Ing. Bc. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
  • Závěrečná diskuse

Cílem videokonference bylo diskutovat společnou vizi udržitelného rozvoje a mobility v našem regionu a  konkrétní kroky k jejímu naplňování.

Podklady ke stažení

Udržitelný rozvoj na SZ Prahy_G. Lněničková

Metropolitní_region_P. Hlaváček_F. Foglar

Spádové území_V. Hodek

Udržitelná doprava v SZ části pražské aglomerace_P. Macho

Demografie Středočeského kraje_J. Snížek

Zápis z 5. LMF_23.3.2021

Fotodokumentace:

 

Projekt SMACKER – informace a kontakt:
www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html
www.praha-suchdol.cz/smacker
smacker@praha-suchdol.cz