SMACKER WEBINÁŘ: Udržitelný rozvoj a řešení dopravy na severozápadě Prahy

V pátek 4. prosince pořádala městská část Praha- Suchdol 4. jednání Local Mobility Forum s názvem “Udržitelný  rozvoj a řešení dopravy na severozápadě Prahy”. Akce, která proběhla formou videokonference, se zúčastnili zástupci okolních samospráv, hl. města Prahy a odborných institucí. Cílem bylo diskutovat společnou vizi udržitelného rozvoje a mobility v našem regionu a navrhnout konkrétní kroky k jejímu naplňování.

Přednášejícími a moderátory byli Ing. arch. Vladan Hodek a dopravní odborníci Ing. Jaroslav Martinek a Ing. Jitka Vrtalová ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu www.dobramesta.cz .

Program a body k diskusi

  • Úvodní slovo k webináři a projektu SMACKER
  • Východiska – závazné společné strategie, Strategický rámec ČR 2030
  • Analýza – ukázka reálného stavu práce s daty v severozápadním segmentu Prahy
  • Návrh – koncept řešení dle platných společných strategií
  • Kroky k realizaci – profesionální správa, koordinace a digitální propojení

Podklady ke stažení

1- Závazné společné strategie, Strategický rámec ČR 2030

2 -Analýza severozápadní okraj Prahy

3- Návrh spádové území severozápad Prahy

4 -Kroky k realizaci – profesionální správa

Zápis z webináře SMACKER_4.12.2020

Fotky

 

Projekt SMACKER – informace a kontakt:

www.interreg-central.eu/Content.Node/SMACKER.html

www.praha-suchdol.cz/smacker

smacker@praha-suchdol.cz