SUCHDOL PRO VŠECHNY

projekt na podporu integrace cizinců

Cílem projektu je aktivně podpořit začlenění cizinců a pomoci jim nalézt své místo v lokální komunitě.

Program:
PORADNA PRO CIZINCE – podpora interkulturní pracovnice pro cizince, tlumočení, pomoc se začleněním do společnosti, informace o lokálních programech

PORADNA při hledání zaměstnání – motivační dopisy, pracovní pohovory, životopisy, hledání práce na volné trhu

VZDĚLÁVACÍ KURZY – HEZKY ČESKY / MÁMY SOBĚ – pestrá nabídka kurzů konverzace i gramatiky českého jazyka pro cizince (pro začátečníky i pokročilé)

KULTURNÍ PROGRAMY – zapojení do sousedské akce Restaurant day, Národní večery, Filmové večery – kulturní vystoupení, tradice a hudba jiných národů, filmové projekce o cizích zemí, vaření a ochutnávka tradičních specialit, workshopy

TVOŘÍME SPOLEČNĚ – workshopy pro cizince a české rodiny, nabídka zájmové aktivity i pro školní děti cizince

NEPOCHOPENÍ DEJME ŠACH – volný vstup do šachového klubu, který vede cizinec, škola šachu pro děti i dospělé

Projekt podpořen Hlavním městem Praha pro rok 2022 v částce 50.000 Kč.

Hlavním cílem projektu „SUCHDOLSKÁ PŮDA POMÁHÁ“ je aktivní podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v rámci KC PŮDA. Z dosavadní činnosti vnímáme od cizinců potřebu dalšího rozvoje sociální a interkulturní práce, poradenství, právních služeb a tlumočení pro cílovou skupinu.

Nedílnou součástí projektu je výuka českého jazyka a konverzace, vč. zajištění výukového materiálu.

Projekt si klade za cíl také začleňovat cílovou skupinu do místní komunity formou tvůrčích workshopů, sousedského povídání při pikniku v komunitní zahradě, letních poznávacích her i zapojení cílové skupiny do tradičních suchdolských akcí (Suchdolské posvícení, Kino sousedům, Poznej svého souseda apod.)

Hlavními aktivitami projektu „SUCHDOLSKÁ PŮDA POMÁHÁ“ jsou činnosti zdarma nabízené v Komunitním centru Půda na podporu integrace držitelů dočasné ochrany.

  • poradna pro cizince: činnost místní interkulturní a sociální pracovnice (komunikaci s institucemi, tlumočení, pomoc při vyřizování dokumentů, zvaní na místní akce)

  • právní poradenství pro cizince: spolupráce s právníky organizace LOVI (konzultační právní činnost spojená zejména s nástupem do zaměstnání (pracovně právní vztahy), při hledání bydlení (např. nájemní smlouvy), ostatní smluvní závazky).

  • sociální a komunitní podpora: podpora a začlenění do lokální komunity, pomoc s vyhledáváním pracovního uplatnění vč. přípravy životopisu, pomoc při hledání bydlení, vzdělávání a zájmových činností dětí. Komunikace s úřady, institucemi a jinými centry nabízející pomoc uprchlíkům, pomoc při administraci (formuláře, dávky, registrace a jiné), realizace společenských a kulturních programů pro začleňování cílové skupiny – letní intenzivní škola české konverzace pro mládež a dospělé, sousedská setkávání, Kino sousedům, workshopy.

  • kurzy českého jazyka a konverzace: pravidelné dopolední, večerní nebo víkendové kurzy od března do prosince 2022: Celkem otevřeno 6 skupin.

  • workshopy a zájmová činnost – speciální dramatický kroužek pro rodiče a děti, české i ukrajinské. Společně rozvíjí český jazyk formou čtení, pohádek, hraní her a divadla, výroba kulis. Výtvarné a tvůrčí dílny pro cizince.

  • Cvičení na židlích – cizinci mohou navštěvovat i cvičení, pro uvolnění i relaxaci

Všechny aktivity pro držitele dočasné ochrany jsou nabízeny v Komunitním centru Půda a jsou pro tuto cílovou skupinu zdarma.

Tento projekt finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR dotací ve výši 218.500 Kč na rok 2022 a MČ Praha-Suchdol ve výši 11.500 Kč (výukový materiál).

Děkujeme