Komunitní centrum Půda působí v prostorách ve 4. NP budovy suchdolské radnice a ty tvoří 3 klubovny a sál se zázemím. Prostory jsou bezbariérově přístupny výtahem. Jejich výstavba byla spolufinancována Evropskou unií.

Další informace o stavbě prostor KC Půda jsou na webu městské části v sekci projekty:

https://praha-suchdol.cz/nastavba-radnice-kkc/


V Komunitním centru Půda se odehrávají kulturní, volnočasové a sociální aktivity, vzdělávací programy, společenské akce (divadla, koncerty, tanec), poradenské služby (právní, sociální, psychoterapeutické), pracovní dílny apod. na nichž vzájemně participují nejrůznější skupiny suchdolských obyvatel. Cílem je aktivizace, propojování a integrace místních obyvatel s důrazem na podporu osob s různou formou handicapu (tělesný, mentální, sociální), jejich zapojení do většinové společnosti a výchova ke vzájemné úctě a toleranci, sociální soudržnosti na úrovni komunit (i mimo ně) a v konečném důsledku zamezení sociálního vyloučení znevýhodněných skupin nebo jednotlivců ze života městské části.

V prostorách dále probíhá výuka na hudební nástroje, kterou zajišťuje Základní umělecká škola Jaroslava Hanuše z Prahy 6 – Břevnova.