KC Půda pomáhá začlenit místní cizince do naší komunity. Společně jsme uspořádali Národní večer, kde se cizinci mohli prezentovat jak v umění hudebním či tanečním, tak i kulinářským. Během večera jsme poznali kulturu pěti zemí. Byl to moc příjemný večer.

Finančně podpořeno grantem HLP a UNICEF.