Suchdolský sad – stromy čestných občanů

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol oceňuje význačné spoluobčany udělením čestného občanství. Jedná se o osobnosti, které se významným způsobem podílely na životě městské části nebo jinde v republice a v zahraničí, nebo které projevily svoji osobní statečnost a hrdinství.
Jako výzvu k následování jejich příkladu, práce, kumštu a k připomínání jejich činů a hrdinství je na jejich počest využívána symbolika zasazení ovocného stromu.

V Suchdolském sadu je vysazeno 27 ovocných stromů tradičních odrůd.

22. dubna 2015 byly v sadu vysazeny stromy věnovány těmto čestným občanům:

  • generálmajorovi inženýru Rudolfu Pernickému
  • inženýru Arturu Radvanskému
  • profesoru Václavu Žilkovi
  • panu učiteli Radovanu Papežovi
  • akademickému malíři Jaroslavu Šerých

25. května 2016 byla v sadu vysazena hrušeň ze štěpu Památné Lidické hrušně.

V dubnu 2017 byly v sadu vysazeny ovocné stromy, které jsou věnovány 22 obětem nacistické okupace v letech 1939 až 1945.

Suchdolský sad je součástí areálu Zahrad se hřbitovem, který ještě tvoří kaple sv. Václava.


.

Čestní občané městské části Praha-Suchdol

.Suchdolský sad u kaple sv. Václava
seznam stromů čestných občanům městské části Praha-Suchdol
Druh Odrůda Věnováno Výsadba
1 hrušeň Lidická památce Lidic 22.04.2015
2 jabloň Panenské české akademický malíř Jaroslav Šerých 22.04.2015
3 jabloň Astrachán červený učitel Radovan Papež 22.04.2015
4 třešeň Rychlice německá profesor Václav Žilka 22.04.2015
5 jabloň Croncelské Ing. Artur Radvanský 22.04.2015
6 hrušeň Clappova generálmajor Ing. Rudolf Pernický 22.04.2015
7 jabloň Gascoygneho šarlatové Behenský Josef 29.11.2017
8 slivoň Chrudimská Benetková Marie 29.11.2017
9 třešeň Burlat Bouška Antonín 29.11.2017
10 hrušeň Lucasova Franc Josef 29.11.2017
11 hrušeň Williamsova Gryč Josef 29.11.2017
12 slivoň Zimmerova Hudec Jan 29.11.2017
13 jabloň Čistecké lahůdkové Chvátal Václav 29.11.2017
14 višeň Morela pozdní Jabůrek Josef 29.11.2017
15 třešeň Droganova Jossová Eliška 29.11.2017
16 třešeň Dönissenova Kobza R. 29.11.2017
17 jabloň James Grieve Kozák Václav 29.11.2017
18 slivoň Vlaška Kučera Jaroslav 29.11.2017
19 třešeň Granát Lanc Josef 29.11.2017
20 hrušeň Děkanka Robertova Lehnertová Růžena 29.11.2017
21 slivoň Ontario Lehnert Harry E. 29.11.2017
22 jabloň Bismarkovo Lehnert Karel 29.11.2017
23 hrušeň Červencová Maštalíř Š. 29.11.2017
24 třešeň Ladeho pozdní Palas Václav 29.11.2017
25 jabloň Malinové hornokrajské Stříbrský Josef 29.11.2017
26 višeň Od Krále Taufer František 29.11.2017
27 višeň Královna Hortenzie Trost Julius 29.11.2017
28 hrušeň Williamsova červená Votava Jaroslav 29.11.2017

.