Dopravní průzkum tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách městské části Praha-Suchdol

Zadavatel: městská část Praha-Suchdol

Zpracovatel: CZECH Consult, spol. s r. o., Praha

Datum realizace: 5. a 6. října 2020

Cíl průzkumu: zpracování a vyhodnocení dopravních průzkumů za účelem zjištění podílu tranzitních vztahů městskou částí Praha-Suchdol a vyhodnocení dopravních průzkumů křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách městské části:

  • Kamýcká / Dvorská
  • Kamýcká / Internacionální
  • Kamýcká / Suchdolská / Sídlištní
  • Suchdolská / Internacionální
  • V Údolí /Pod Rybníčkem).

Podmínky průzkumu:

  • ulice v městské části byly bez omezení
  • ulicemi Kamýcká a Sídlištní vedla objížďka ve směru z Prahy 6 do Lysolají, protože byla jednosměrně uzavřená křižovatka ulic V Podbabě a Podbabská – Roztocká
  • standardní výuka v ZŠ M. Alše a v obou mateřský školách
  • neprobíhala prezenční výuka na České zemědělské univerzitě

Zpracované materiály: