V nést do krajiny vodu a umět ji tam ponechat a využívat, to je hlavní myšlenka projektu „Přírodní jezírko s pokusným vsakovacím systémem dešťové vody“. Během dvou denního semináře jsme prakticky vyzkoušeli, co to obnáší založit jezírko, jak vytvarovat břeh, správně položit podkladové textilie a folie, aby voda a rostliny měly ideální podmínky. Připravili jsme 5 vsakovacích pruhů, na kterých chcem demonstrovat vsakování vody do půdy. Každý vsakovací pruh bude vyplněn různými povrchy (štěrk, tráva, dlaždice, kompost se záhonem) a ve sběrném žlabu budeme moci vidět, kolik vody po kterém povrchu proteklo až do jezírka.

Během práce jsme rovněž založili komunitní ohniště a už jsme si opekli první buřtíky. Děkuji všem, co přiložili ruku k dílu a těším se na další pokračování ve zvelebování veřejného prostoru.

Zuzana Krumpholcová
koordinátorka projektuSeminář -  založení jezírkaSeminář zakládání jezírka

Seminář - založení jezírka - komunitní zahrada

Seminář - založení jezírka - komunitní zahrada

Seminář - založení jezírka - komunitní zahrada

Seminář - založení jezírka - komunitní zahrada

Seminář - založení jezírka - komunitní zahrada