Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Výstavba splaškové kanalizace – Výhledy

Výhledy – rekonstrukce splaškové kanalizace – svedeno do ČOV Roztoky

místo stavby: Rohová (K Horoměřicům-Návazná), Návazná (Rohová-Výhledské nám.), Výhledské nám., (K transformátoru-Vysokoškolská), Vysokoškolská (Ke stavebninám-Výhledské nám.), Přeletová, Majerové, Hašlerova, Návazná (Hašlerova-Výhledské nám.), K transformátoru
popis: rekonstrukce původní kanalizace z třicátých let min. století, která je netěsná, délka stok 817 m, počet přípojek: 58
investiční náklady: 11,1 mil. bez DPH (nabídková cena)

termín zahájení výstavby: 7. října 2019

aktuální termíny dokončení staveb:

  • ulice Vysokoškolská: do 15. 12. 2019
  • ulice Přeletová, Majerové, Hašlerova: do 20.12. 2019

Zhájení prací v roce 2020 se předpokládá během února 2020, termín bude záležet na povětrnostních podmínkách.


investor:
 HLMP, MHMP Odbor investiční, Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení technické vybavenosti, e-mail: ivo.freimann@praha.eu
projektant: SUPR Ing. Josef Chmelka, e-mail: chmelka@chmelka-supr.cz
technický dozor stavebníka: 3L studio s.r.o.,  Ing. Martin Šuma – odpovědná osoba. e-mail: tds@3Lstudio.cz, tel.:  724 340 239
koordinátor BOZP: HLMP, Petr Hlaváček – odpovědná osoba, e-mail:  petr_hlavacek@praha. eu, tel.:  777 464 996
provozovatel infrastruktury: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,  Ing. Michal Žahour – technik, e-mail: michal.zahour@vakberoun.cz, tel.:  731 605 059

zhotovitel: ALSTAP s.r.o.
vedoucí projektu: Ing. Lucie Janoušová, e-mail:  lucie.chovancova@alstap.cz, tel.:  734 464 653
stavbyvedoucí: Imrich Hrobák, tel.: 777 658 160

Situace stavby

Výstavba splaškové kanalizace – Výhledy