Výhledy – rekonstrukce splaškové kanalizace – svedeno do ČOV Roztoky

místo stavby: Rohová (K Horoměřicům-Návazná), Návazná (Rohová-Výhledské nám.), Výhledské nám., (K transformátoru-Vysokoškolská), Vysokoškolská (Ke stavebninám-Výhledské nám.), Přeletová, Majerové, Hašlerova, Návazná (Hašlerova-Výhledské nám.), K transformátoru
popis: rekonstrukce původní kanalizace z třicátých let min. století, která je netěsná, délka stok 817 m, počet přípojek: 58
investiční náklady: 11,1 mil. bez DPH (nabídková cena)

termín zahájení výstavby: 7. října 2019

aktuální termíny výkopů kanalizace: pokládka potrubí byla ukončena

investor: HLMP, MHMP Odbor investiční, Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení technické vybavenosti, e-mail: ivo.freimann@praha.eu
projektant: SUPR Ing. Josef Chmelka, e-mail: chmelka@chmelka-supr.cz
technický dozor stavebníka: 3L studio s.r.o.,  Ing. Martin Šuma – odpovědná osoba. e-mail: tds@3Lstudio.cz, tel.:  724 340 239
koordinátor BOZP: HLMP, Petr Hlaváček – odpovědná osoba, e-mail:  petr_hlavacek@praha. eu, tel.:  777 464 996
provozovatel infrastruktury: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,  Ing. Michal Žahour – technik, e-mail: michal.zahour@vakberoun.cz, tel.:  731 605 059

zhotovitel: ALSTAP s.r.o.
vedoucí projektu: Petr Matějka, e-mail:  matejka@alstap.cz, tel.:  731 620 945


Přípojky

Stavba stok probíhá „za provozu“ a nové přípojky jsou napojovány na hranici pozemku na stávající potrubí, která vychází z jednotlivých nemovitosti. Ve většině případů způsob provedení těchto přípojek v části na soukromých pozemcích však neodpovídá současným pravidlům a předpisům (např. Technické požadavky PVK pro napojení přípojek). Jedná se především o to, že na přípojce splaškové kanalizace by měla být na pozemku připojované nemovitosti ve vzdálenosti do 2 m za hranicí pozemku umístěna revizní šachta, která pak slouží např. k čištění přípojky apod. Dle současných předpisů jsou majiteli přípojek od jednotlivých nemovitosti až po řad splaškové kanalizace v ulici majitelé připojené nemovitosti a též odpovídají za její stav.

V rámci stavby resp. rekonstrukce řadů splaškové kanalizace v ulici je na náklady investora stavby postavena „veřejná“ část přípojky, tedy úsek od řadu na hranici pozemku.
Výstavbu „domácí“ části přípojky, od hranice pozemku k revizní šachtě a to včetně revizní šachty si zajišťují a hradí jednotliví majitelé nemovitosti.

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Požadavky na provedení přípojek splaškové kanalizace na soukromém pozemku


Přehledná situace stavby:

.