Splašková kanalizace Kamýcká, Dvorská

investor: městská část Praha-Suchdol
ulice a jejich části: Kamýcká (část), Dvorská
popis: 346 m uličních stok DN 300 mm, 7 ks domovních přípojek DN 200 mm
termín zahájení výstavby: 14. květen 2018
investiční náklady: 5,9 mil. Kč (nabídková cena)
zhotovitel: MBM Trade s.r.o.
stavby vedoucí:  František Filec, tel.: 602 511 732