Od středy 29. září 2021 dojde ke změně přednosti na křižovatce ulice Kamýcká / Suchdolská. Nová dočasná úprava  zavede jako hlavní ulici trasu Kamýcká – Suchdolská.

Úprava změny přednosti bude platit po dobu uzavření Kamýcké pro veškerý provoz včetně autobusů MHD v úseku Budyňská – Internacionální kde probíhá stavba stoky B splaškové kanalizace.

Toto opatření má omezit tvorbu kolon aut včetně autobusů MHD v Suchdolské ulici před vjezdem do Kamýcké. Auta včetně autobusů MHD jedoucí ze Suchdolské směrem do centra tak budou mít přednost před vozidly přijíždějícími z ulice Sídlištní. Toto opatření by mělo též omezit průjezd aut ulicí U Kruhovky.

Důvodem uzavření části ulice Kamýcké v úseku Budyňská – Brandejsovo náměstí je stavba stoky B splaškové kanalizace. Splašková kanalizace je v této části ulice Kamýcké položena v hloubce okolo 8 m. Z důvodu komplikovaného geologického podloží musí být výkop provádět z povrchu, nelze proto použít původně navržený protlak. Technické zajištění pokládky kanalizačního potrubí v hloubkách okolo 8m vyžaduje použití rozměrného bagru a používání velkého množství pažicích stěn. Práce bagru a manipulace s pažicími stěnami vyžadují velký prostor, což znemožňuje využití ulice Kamýcké v úseku podél staveniště pro automobilovou dopravu.

Dopravní opatření:

V úterý 28. září bude z důvodu konaní tradičního  XVI. – Suchdolského posvícení ulice Kamýcká průjezdná. Stavba splaškové kanalizace nebude v den státního svátku probíhat.

  • během akce Suchdolského posvícení bude od 12 do 20 hodin uzavřeno Suchdolské náměstí pro veškerý provoz.
  • linka 147 bude celý den jezdit po Kamýcké až na konečnou Výhledy.


Aktuální jízdní řády linek 107, X107 a 147 jsou ke stažení na webu Dopravního podniku HLMP: www.dpp.cz

Omlouváme se za komplikace způsobenou stavbou splaškové kanalizace.

Další informace k této stavbě jsou na webu v sekci projety: