Od poloviny dubna bude probíhat výstavba splaškové kanalizace „Horní Sedlec“ (stoky jsou svedeny do ČOV Roztoky), která bude postupně probíhat v ulicích Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola, Za Hřištěm.

Setkání obyvatel z oblasti výstavby se uskuteční v pondělí 10. dubna od 19:30 hodin na suchdolské radnici ve velké zasedací místnosti v 3. podlaží, kde Vás budeme informovat o výstavbě a dalším postupu při budování přípojek a pod.

Investorem stavby splaškové kanalizace je: městská část Praha-Suchdol. Technický dozor investora provádí firma ZAVOS s.r.o., pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz.

Stavbu kanalizace provádí firma MBM Trade s.r.o., stavby vedoucím je Ing. Borys Moldovan, tel.: 777 090 241 e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com.

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 bude zahájena výstavba stok v ulici Suchdolská a Na Vrchmezí (stoka C2a a část C2), která bude trvat do 10. května. Výstavba dalších stok bude pokračovat dle nyní plánovaného programu:

stoka C2a (Suchdolská)
20. 4.
10. 5.
stoka C2 (Na Vrchmezí)
25. 4.
10. 6.
stoka C2 (Osvobození)
11. 6.
30. 6.
stoka C2b (Za Hřištěm)
po 15. 6.
stoka C3 (U Nového Suchdola)
1. 7.
20. 7.
stoka C3a (Při Hranici)
21. 7.
10. 8.
stoka C1 (Na Pasece, Na Rybářce)
12. 8.
15. 9.

Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok a veřejných částí přípojek, kterou zajišťuje investor. 
POZOR – do doby kolaudace se nesmí splašky do kanalizace vypouštět !

Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31.května 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

V sekci Projekty jsou další informace k řešení domácích částí přípojek…..

Pozvánka na setkání v pondělí 10. dubna 2017 (pdf)

Situace stavby Splašková kanalizace Horní Sedlec – stoky svedeny do ČOV Troja

situace skHS