14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 11. dubna 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:
Diskuse.
1) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017.
2) Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2016.
3) Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
4) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o dotace od hl. m. Prahy.
5) ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa, rekonstrukce školní kuchyně.
6) Informace k rozšíření ČOV Roztoky.
7) Vyhodnocení záměru na směnu částí pozemků parc. č. 285/2, 286 a parc. č. 2323/1, vše k. ú. Suchdol.
8) Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění možnosti využití služeb pro občany MČ Praha-Suchdol.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

2017-04-04T07:35:59+02:0011. 4. 2017|Zprávy z městské části|
14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol se koná v úterý 11. dubna 2017 od 18 hodin. Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol ve 3. podlaží.
Program zasedání:

Diskuse.
1) Participativní rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2017.
2) Účetní závěrka MČ Praha-Suchdol za rok 2016.
3) Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží.
4) Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2017 o dotace od hl. m. Prahy.
5) ZŠ Mikoláše Alše – rozšíření kapacit II. etapa, rekonstrukce školní kuchyně.
6) Informace k rozšíření ČOV Roztoky.
7) Vyhodnocení záměru na směnu částí pozemků parc. č. 285/2, 286 a parc. č. 2323/1, vše k. ú. Suchdol.
8) Dar Domovu sv. Karla Boromejského na zajištění možnosti využití služeb pro občany MČ Praha-Suchdol.
9) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
Interpelace.

Každé zasedání zastupitelstva je veřejné.

Starosta městské části svolává na čtvrtek 31. ledna 2013 od 18 hodin  14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Suchdol.
Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti radnice městské části Praha-Suchdol v 2. patře.
Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Priority rozpočtu MČ Praha-Suchdol na rok 2013
2. Návrh rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok 2013
3. Rozpočtový výhled na období 2014 až 2015
4. Náprava formální chyby vzniklé na základě usnesení č.j. 12/4/2012 ze dne 20.9. 2012 (parc.č. pozemku) při zřízení věcného břemene na části pozemků parc.č. 1191/1(chybně) a 1199/1 (správně) ve prospěch PRE Distribuce a.s. za účelem uložení, provozu oprav a údržby pozemního el. kabelu.
5. Rezignace Zdeňka Olejníka na členství ve finančním výboru, volba člena finančního výboru na uprázdněné místo.
6. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1043/3, k.ú. Suchdol, o výměře 17 m2, pozemek pod bývalou prádelnou v ul. Armádní.
7. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.
8. Interpelace.
Program ke stažení (pdf)
Zasedání je veřejné.
Petr Hejl
starosta MČ Praha-Suchdol
2013-01-22T11:49:31+01:0031. 1. 2013|Zprávy z městské části|

STAROSTA  MČ PRAHA – SUCHDOL
svolává na
4. prosince 2008 od 18 hod.

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA – SUCHDOL

Zasedání se uskuteční ve velké zasedací místnosti
Úřadu MČ Praha-Suchdol (2. patro)

Program zasedání:
0. Diskuse.
1. Prezentace Správy Letiště Praha s.p. “Hlavní závěry z dokumentace EIA záměru paralelní dráhy včetně informace o doplnění dokumentace“.
2.  Projednání zřízení věcného břemene na pozemku 2375, k.ú. Suchdol, ul. Internacionální pro vjezd do podzemních garáží domu č.p. 1249, k.ú. Suchdol.  
3. Návrh vyrovnaného rozpočtu rok 2009 – 3. čtení
4. Revokace usnesení č. j. 13/2/2008 ze dne 6.11. 2008. Zřízení věcného břemene pozemku 2375, k.ú. Suchdol, Suchdolské náměstí, pro kanalizační dešťovou přípojku včetně vsakovacích staveb ve prospěch APV spol. s r.o.
5. Prezentace projektu instalace fotovoltaických článků na budově bytového domu č.p. 928-930 ve Stehlíkově ulici.
6. Interpelace
 
Zasedání je veřejné.                                                 

V Praze dne  25.11. 2008
Ing. Petr Hejl
starosta MČ Praha – Suchdol

2008-11-27T22:02:07+01:004. 12. 2008|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru