V sobou 16. dubna se můžete zapojit do mezinárodní akce na úklid svého okolí. Zájemci si mohou na radnici vyzvednout pytle na odpad. Pytle je pak třeba nechat někde u komunikace, aby je bylo možné následně odvézt.

www.uklidmecesko.cz

Společně budeme od 14 hodin uklízet tyto lokality:
sraz:  u mapy na křižovatce ulic Ke kozím hřbetům a U kapličky
úklid: svah pod kapličkou a Suchdolským sadem směrem ke Kyzlíkově stezce (popřípadě i dál směrem ke Kozím hřbetům)
  svah mezi zahrádkářskou kolonií pod otočkou v ulici U kapličky a pěšinou k Trojanovu mlýnu (po levé straně směrem dolu)
   úklid_1 2016
   
sraz: u mapy v ulici V údolí, na začátku lesa
úklid: prostor podél vodoteče Keltů, která vytéká z ulice Keltů / Stržná
  prostor, kraj lesa, pod ulicí U myslivny směrem k ulici Nad spáleným mlýnem
   úklid_2_2016
   
sraz: křižovatka ulic Na Rybářce / Na pasace
úklid: svah mezi schody do Sedlce a pěšinou na vyhlídku
  okolo pěšiny za zahrádkami, podél plotu, od jedné vyhlídky ke druhé, na hraně údolí
  prostor okolo druhé vyhlídky za zahrádkámi v ulici Na Rybářce (křoviska podél pole a hrany údolí)
   úklid_3_2016
   
  úklid_2016-plakat
2016-03-29T23:25:05+02:0016. 4. 2016|Nezařazené|

V sobou 8. dubna 2017 se můžete zapojit do mezinárodní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a pomoci nám uklidit naše okolí. Zájemci si mohou na radnici vyzvednout pytle na odpad. Můžete uklízet sami či s partou přátel i jiné lokality. Pytle pak zanechte někde u komunikace a nejlépe nám to oznamte, aby je bylo možné následně odvézt. Nebo můžete přijít na námi vybraná místa a zapojit se s námi do úklidu.

kontakt: Milan Novotný, ref. životního prostředí – tel. 222 361 425
             Zuzana Krumpholcová, sekretariát mč – tel. 222 361 419
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

www.uklidmecesko.cz

Společně budeme od 14 hodin uklízet tyto lokality:
sraz:  u rozcestníku na Kamýcké, za benzínovou pumpou
úklid: dosadba zašlých stromů ve stromořadí do Horoměřic
  remízku pod posedem
  remízku u bývalého vodojemu
   
   další lokalita od 10 do 16 hodin:
sraz: Komunitní zahrada Suchdol, ul. Suchdolská
úklid: jarní úklid veřejné zahrady
  renovace jezírka, záhonů, pocitového chodníčku, hrabání listí apod.
  společné opékání buřtů a nápoje k dispozici
   

Jarní úklid Suchdola a Sedlce, sobota 8.4.2017

2017-03-28T23:53:06+02:008. 4. 2017|Nezařazené|

V sobou 8. dubna 2017 se můžete zapojit do mezinárodní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a pomoci nám uklidit naše okolí. Zájemci si mohou na radnici vyzvednout pytle na odpad. Můžete uklízet sami či s partou přátel i jiné lokality. Pytle pak zanechte někde u komunikace a nejlépe nám to oznamte, aby je bylo možné následně odvézt. Nebo můžete přijít na námi vybraná místa a zapojit se s námi do úklidu.

kontakt: Milan Novotný, ref. životního prostředí – tel. 222 361 425
             Zuzana Krumpholcová, sekretariát mč – tel. 222 361 419
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

www.uklidmecesko.cz

Společně budeme od 14 hodin uklízet tyto lokality:
sraz:  u benzínové pumpy, ul. Kamýcká
úklid: výsadba chybějících stromů ve stromořadí do Horoměřic
  remízku pod posedem
  remízku u bývalého vodojemu
   
   další lokalita od 10 do 16 hodin:
sraz: Komunitní zahrada Suchdol, ul. Suchdolská
úklid: jarní úklid veřejné zahrady
  renovace jezírka, záhonů, pocitového chodníčku, hrabání listí apod.
  společné opékání buřtů a nápoje k dispozici
   

Jarní úklid Suchdola a Sedlce, sobota 8.4.2017

2017-03-09T10:38:51+01:008. 4. 2017|Zprávy z městské části|

V sobou 8. dubna 2017 se můžete zapojit do mezinárodní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a pomoci nám uklidit naše okolí. Zájemci si mohou na radnici vyzvednout pytle na odpad. Můžete uklízet sami či s partou přátel i jiné lokality. Pytle pak zanechte někde u komunikace a nejlépe nám to oznamte, aby je bylo možné následně odvézt. Nebo můžete přijít na námi vybraná místa a zapojit se s námi do úklidu.

kontakt: Milan Novotný, ref. životního prostředí – tel. 222 361 425
             Zuzana Krumpholcová, sekretariát mč – tel. 222 361 419
e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

www.uklidmecesko.cz

Společně budeme od 14 hodin uklízet tyto lokality:
sraz:  u benzínové pumpy, ul. Kamýcká
úklid: výsadba chybějících stromů ve stromořadí do Horoměřic
  remízku pod posedem
  remízku u bývalého vodojemu
   
   další lokalita od 10 do 16 hodin:
sraz: Komunitní zahrada Suchdol, ul. Suchdolská
úklid: jarní úklid veřejné zahrady
  renovace jezírka, záhonů, pocitového chodníčku, hrabání listí apod.
  společné opékání buřtů a nápoje k dispozici
   

Jarní úklid Suchdola a Sedlce, sobota 8.4.2017

2017-03-24T10:12:36+01:008. 4. 2017|Komunitní zahrada - přehled akcí|
Přejít nahoru