OD 1. PROSINCE 2021 BUDE OBNOVEN PROVOZ PO KAMÝCKÉ A AUTOBUSOVÉ LINKY SE VRÁTÍ NA SVÉ KLASICKÉ TRASY


Z důvodů změny technologie stavby stoky B splaškové kanalizace z raženého způsobu na výkopový bude ulice Kamýcká od 6. záři 2021 uzavřena v úseku Budyňská – Internacionální pro veškerý provoz včetně autobusů MHD. Předpokládaný termín ukončení tohoto opatření je 30. listopad.

Dopravní opatření:

  • ulice Kamýcká – uzavřena v úseku Budyňská – Internacionální pro veškerý provoz včetně autobusů MHD
  • objízdná trasa vede ulicemi Suchdolská a Internacionální
  • linka 107 jede po trase Kamýcká – Suchdolská v delším intervalu
  • linka 147 jede po trase Kamýcká – Suchdolská – Internacionální – Kamýcká v kratším intervalu
  • ulice Gagarinova je jednosměrná v úseku Lysolajská – Suchdolská
  • dopravní opatření – situace (pdf)
  • dopravní opatření – širší vztahy (pdf)


Aktuální jízdní řády linek 107 a 147 jsou ke stažení na webu Dopravního podniku HLMP: www.dpp.cz

Omlouváme se za komplikace způsobenou stavbou splaškové kanalizace.

Další informace k této stavbě jsou na webu v sekci projety: