Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Výsadba stromů

Červnové jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy schválilo dotace na několik desítek projektů v celé Praze, které jsou zaměřeny na problematiku snižování negativních dopadů probíhající klimatické změny, na podporu rozšiřování vegetace, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vod apod.

Naše městská část obdržela dotaci v celkové výši 2,2 mil. Kč, které budou použity na výsadbu nových nebo obnovu stávajících stromořadí, bude z nich vysazeno celkem 242 stromů.

V ulici K Horoměřicům proběhne dosadba 27 lip a javorů do stávajícího stromořadí.

V ulici Za Sokolovnou v úseku o zastávky k otočce autobusů bude do chodníku vysazeno 10 stromů se sloupovitou korunou.

Podél obnovené cesty na pozemku parc.č. 2195/27; k.ú. Suchdol, který vede od konce ulice K Horoměřicům k rozcestníku za benzínovou pumpou na Kamýcké bude vysazena alej, kterou bude tvořit 90 ovocných stromů.

Další 70 stromů bude doplněno do aleje podél Kamýcké v úseku od benzinky po hranice města u Kozích hřbetů

Na místě sanované skládky za bývalým lomem u cesty Na Skalce, která vede na hranicích s Horoměřicemi od Kamýcké k bývalému vodojemu, bude založen ovocný sad s 35 stromy.

A za Suchdolským sadem u kaple sv. Václava bude podél cesty ke Kozím hřbetům pokračovat vysazování stromů čestným občanům městské části.

 

 

2019-09-13T12:18:39+00:0028. 8. 2019|Zprávy z městské části|